ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Sağlıkta şiddete genel bakış
A general overview of violence in healthcare
Hande Yeşilbaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.044   2016; 3 - 1 | Sayfalar 44 - 54

2.
Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri
Innovation Examples in Nursing
Handan Kartal, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2018.057   2018; 5 - 1 | Sayfalar 57 - 63

3.
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Liderlik Tarzları: Literatür İnceleme
Nurse Managers’ Leadership Styles in Turkey: Literature Review
Hülya Yılmaz, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2016.110   2016; 3 - 2 | Sayfalar 110 - 117

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşire İş Doyum Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of Turkish Version of Job Satisfaction Scale for Nurses
Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2016.158   2016; 3 - 3 | Sayfalar 158 - 168

DERLEME
5.
Ameliyathanede hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, medikal hatalar ve istenmeyen etkili olaylar: Derleme
Patient safety, patient safety culture, medical errors and adverse events: Review
Gürkan Kapıkıran, Semra Bülbüloğlu, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2018.132   2018; 5 - 2 | Sayfalar 132 - 140

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturma: Hemşire Gözüyle Tıbbi Hatalar
Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors
Nehir Somyürek, Esra Uğur
doi: 10.5222/SHYD.2016.001   2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 7

DERLEME
7.
Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Etik Davranışlar Oluşturma
Creating Ethical Behaviors In Nursing Management
Arzu Hakko, Meral Madenoğlu Kıvanç
doi: 10.5222/SHYD.2018.227   2018; 5 - 3 | Sayfalar 227 - 232

8.
Ameliyathanede Güvenli Cerrahi Patoloji Materyal Yönetimi
Safe Surgical Pathology Material Management in the Operating Room
Semra Bülbüloğlu, Kadir Sevin, Sadık Çakır, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2017.037   2017; 4 - 1 | Sayfalar 37 - 42

9.
Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı
Using Technology to Prevent Patient Falls
Veysel Karani Barış, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.5222/SHYD.2017.029   2017; 4 - 1 | Sayfalar 29 - 36

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri
Viewpoints of Physicians and Nurses Working in Surgical Clinics on Teamwork
Diğdem Lafçı, Seda Pehlivan, Gülsüm Demiray
doi: 10.5222/SHYD.2016.055   2016; 3 - 2 | Sayfalar 55 - 64

11.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Güçlükler ve Önerileri
The Challenges Experienced by Nursing Students in Clinical Learning Environment and Their Suggestions
Elif Akyüz, Şule Ergöl
doi: 10.54304/SHYD.2022.58561   2022; 9 - 3 | Sayfalar 463 - 474

12.
Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İlişkili Faktörler
Mobbing in Health Professionals: A Study in A Public Hospital
Taşkın Kılıç, Fatma Çiftçi, Şeyma Şener
doi: 10.5222/SHYD.2016.065   2016; 3 - 2 | Sayfalar 65 - 72

13.
Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler
Professional Values Among Nursing Managers and Affecting Factors
Ayla Kaya, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2016.018   2016; 3 - 1 | Sayfalar 18 - 25

DERLEME
14.
Liderlik Kuramları ve Sağlık İşletmelerinde Liderlik
Leadership Theories and Leadership in Healthcare Facilities
İbrahim Gün, Özgür Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2018.217   2018; 5 - 3 | Sayfalar 217 - 226

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Durumları ve Nedenlerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Assessment of Causes And Conditions of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses
Fatma Er, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.132   2016; 3 - 3 | Sayfalar 132 - 139

DERLEME
16.
Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliğine Etkisi
The Effects of Ergonomic Design on Health Professionals and Patient Safety
İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
doi: 10.5222/SHYD.2016.174   2016; 3 - 3 | Sayfalar 174 - 184

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten Ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel Ve Mesleki Bağlılıklarının İncelenmesi.
A Survey On The Intention Of The Nurses’ Of Different Generations To Leave Their Job And Profession And Their Organizational And Professional Commitment
Semra Mert Haydari, Gülseren Kocaman, Merlinda Aluş Tokat
doi: 10.5222/SHYD.2016.119   2016; 3 - 3 | Sayfalar 119 - 131

18.
Terminal Dönem Hasta Bakımının Niteliğini Geliştirmede Hemşirelerin Ölüme İlişkin Deneyim ve Tutumları
Experience and Attitude Toward Death in Nurses Who Give Terminal Stage Patient Care
Feride Koku, Metin Ateş
doi: 10.5222/SHYD.2016.099   2016; 3 - 2 | Sayfalar 99 - 104

19.
Türkiye’de Hemşireliğin Profesyonelleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine Uyum Süreci: Niteliksel Bir Çalışma*
Evaluation of Nursing Profession within The Scope of professionalazation in Turkey and The Process of Harmonization to The European Union: A Qualitative Study
Bilgen Özlük, Haydar Sur
doi: 10.5222/SHYD.2017.098   2017; 4 - 3 | Sayfalar 98 - 106

20.
Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşireler Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?
Where Can We Find Postpartum Clinic Midwives And Nurses In The Context Of Evidence Based Practice?
Yelız Doğan Merıh, Dılek Coşkuner Potur, Tuğba Yılmaz Esencan
doi: 10.5222/SHYD.2017.008   2017; 4 - 1 | Sayfalar 8 - 14 

LookUs & Online Makale