ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlıkta şiddete genel bakış [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 44-54 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.044  

Sağlıkta şiddete genel bakış

Hande Yeşilbaş
Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Şiddet, tüm ulusların yaşamında var olan, bütün sosyal meslekleri, yaş ve etnik grupları etkileyen çağımızın en kontrol dışı sosyal olgularından biri olarak görülmektedir. Sağlık kurumlarında görünen şiddet ise hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit edici söz veya davranış, fiziksel veya cinsel saldırıdan oluşan durum olarak ele alınmaktadır. Sağlık çalışanlarının şiddet olaylarıyla sık karşılaşmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinde şiddet günümüzde gittikçe artan bir önem kazanmakta ve sağlık personeli şiddet yönünden risk altında bulunmaktadır. Hemşireler, şiddete en çok maruz kalan sağlık çalışanlarındandır. Hemşireler, meslektaşlarının, diğer sağlık ekibi üyelerinin, hasta veya hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmakta, fiziksel ve psikolojik zarar görmektedir.Bu makale, hemşirelerin güvenli ortamlarda yüksek motivasyonla çalışması ve sağlık kurumlarında kaliteli sağlık hizmeti sunulması için şiddetin önlenmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, hemşirelik, sağlık, sağlık çalışanı


A general overview of violence in healthcare

Hande Yeşilbaş
Kocaeli University Research and Application Hospital

Violence is one of the most uncontrollable social phenomena that exists in all countries, wielding an impact on all professions and vocations in society and affecting individuals of all ages and ethic groups. The violence that is seen in health institutions is discussed in terms of verbal or behavioral threats, physical or sexual assaults that place health professionals at risk and are directed at healthcare workers by patients, patients' families or any other individuals. As violent acts against healthcare workers become increasingly more common occurrences, the issue of violence in the realm of healthcare services continues to grow in significance to the extent that healthcare personnel are at constant risk of being targets of violence. Nurses are a group of healthcare workers that face the highest risk of exposure to violence. Nurses become victims of violence at the hands of their colleagues, other healthcare team members as well as patients and patients' relatives, consequently sustaining physical and psychological damages. This article was written to call attention to the importance of preventing violence in a quality healthcare setting in the context of enabling nurses to work with high motivation in safe hospital environments.

Keywords: Violence, nursing, health, healthcare workers


Hande Yeşilbaş. A general overview of violence in healthcare. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(1): 44-54

Sorumlu Yazar: Hande Yeşilbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale