ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
MAKALE GÖNDERME VE GERİ ÇEKME - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Makale Gönderme ve Geri Çekme

Makale Gönderme: SHYD’ye yayınlanmak üzere makalelerini göndermek isteyen yazarlar, http://www.shydergisi.org/ adresinden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki "Online Makale Gönder" bölümünde belirtilen adımları izleyerek çalışmalarını yükleyebilirler. Yazar(lar)ın e-posta ve posta ile gönderdiği yazılar değerlendirmeye alınmamakta olup makalelerin sistemden gönderilmesi zorunludur.

Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim SHYD online makale takip sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Yazar(lar) SHYD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak sisteme kayıt olabilmekte ve  kayıt olduktan sonra e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilmektedir. Makale göndermeden önce sisteme kayıt olunması gerekmektedir.

Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirtilen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Sistemdeki tüm adımların doldurulması zorunlu olup ‘Etik Kurul Onayı’ sisteme yüklenmeyen yayınlar kabul edilmemektedir.

Yazar(lar)ın çalışmalarını sisteme yüklemeden önce aşağıda verilen kontrol listesi başlığındaki maddelere dikkat etmeleri, çalışmanın yayına kabul sürecini hızlandıracaktır.

SON KONTROL LİSTESİ
Editöre mektup bölümünde;

 • Makalenin türü,
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi,
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişki varsa belirtilmeli,
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için),
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı,
 • Yazarların isim sırasına göre görev dağılımının açıklandığı,
 • Kaynakların APA6’ya göre düzenlendiği,
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin alındı belgesi,
 • Etik kurul onay belgesi ve sisteme yükleneceği vb. konulara açıklık getirilmelidir.

Kapak sayfasında;

 • Makalenin türü,
 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı,
 • Yazarların adı soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri,
 • Sorumlu yazarın ayrıca e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, cep telefonu, faks numarası,
 • Tüm yazarların ORCID’leri

Makale ana dosyasında;

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı,
 • Türkçe ve İngilizce Öz (200 kelimeyi geçmeyen),
 • Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-6 sözcük),  
 • Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) 600-800 sözcük
 • Makale ana metin bölümü (giriş, genel bilgi ve gerekçe, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve önerileri içerecek şekilde)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)
 • Yüklenen tüm dosyaların kayıtlarında isim/tanımlayıcı bilgi olmamalıdır (bilgisayar ayarlarından bu bilgiler silinerek gönderilmelidir).

Makale Geri Çekme: SHYD yayın politikası gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen yazar(lar), geri çekme gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmek zorundadır. Editör kurulunun, bu isteği inceleyerek en geç on gün içerisinde yazara dönüş yapması gerekmektedir. Çalışmanın geri çekme isteği onaylanmadıkça makale, başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilemez.

Makale Kabul Şeması
Açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak yayın yapan SHYD yazarlardan ve okuyucudan ücret talebinde bulunmayan ulusal indekslerde taranan bir dergidir. Tüm yazılar, editör kurulu, istatistik danışman ve en az iki hakem tarafından kör hakem uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler, intihal (aşırma) denetimine gönderilmektedir. İntihal rapor sonucuna göre baş editör son kararı vermektedir.

Kabulden Sonrası
SHYD değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla intihal denetimi, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi süreçlerinden geçerek yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar, editör kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayınlanır.
İntihal denetimi sonucunda yazarlardan düzeltme istenebilir veya çalışmalar yazara iade edilebilir. Baş Editör çalışmayla ilgili son kararı vermede tam yetkilidir.
Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. SHYD'de yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.
Kabul aşamasından sonra yayınlanma aşamasına gelen çalışmalara yayınevi tarafından DOI numarası verilir.

Erken Baskı
SHYD güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsediğinden, değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken baskıda yayınlanır. Erken baskıda yayınlanan çalışmalar, yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken baskıdan kaldırılır. Erken baskıdaki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların üzerinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

Dil Düzenlemesi
SHYD'ye gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekmektedir. Çalışmalar yabancı sözcüklerden arındırılmış, temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu bağlamda çalışmaların değerlendirilmek üzere dergi sistemine gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacaktır.

 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale