ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Editörler ve Yayın Kurulu - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Editörler ve Yayın Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Ülkü Tatar Baykal
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İstanbul – Türkiye
[email protected]


Editörler

Doç. Dr. Emine Türkmen
Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Koordinatörü İstanbul – Türkiye
[email protected]

Doç. Dr. Esra Uğur
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul – Türkiye
[email protected]

Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye
[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul – Türkiye
[email protected]


Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Feride Eşkin Bacaksız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Samsun - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seda Değirmenci Öz
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Betül Sönmez
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı İstanbul - Türkiye

Dr. Öğr. Görevlisi Sevim Şen
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul – Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yeşilyurt
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul-Türkiye

Dr. Oya Çelebi Çakıroğlu
Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İstanbul - Türkiye

Dr. Hanife Tiryaki Şen
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İstanbul - Türkiye

Dr. Tuğçe Şahin Tırtıl
Becton Dickinson - İngiltere

Dr. Begüm Yalçın
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İstanbul - Türkiye

İsimler unvan ve soyadına göre sıralanmıştır.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale