ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
ÇIKAR ÇATIŞMASI - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Çıkar Çatışması

Ekonomik veya kişisel yarar sağlanan durumlar, çıkar çatışmasını meydana getirmektedir. Bilimsel çalışmanın yapılmasının tüm süreçlerinde ve yayınlanma aşamasında, makalelerin güvenilirliğinin sağlanması, bilimsel çalışmanın çıkar çatışmalarının açık bir şekilde ele alınmasıyla doğrudan ilişkili olduğundan, çıkar çatışması özenle ele alınmalıdır.

Finansal ilişkiler, en kolay belirlenebilen çıkar çatışmalarını oluşturmakla birlikte, derginin, yazar(lar)ın ve bilimin güvenilirliğini ciddi olarak zedelemektedir.  Yazar(lar), çalışmanın tüm verilerine erişimi kısıtlayan veya verileri analiz etme, yorumlama, makaleleri hazırlama, yayınlama vb. aşamalarına müdahale eden, kar amaçlı veya kar amacı gütmeyen sponsorlarla anlaşmalara girmekten kaçınmalıdır.

Çıkar çatışmalarının önlenmesi adına editörler de çalışmaların değerlendirilmesi sırasında aralarında herhangi bir ilişki bulunabilecek kişileri bir araya getirmekten kaçınmalıdır. Makaleler hakkında son kararı veren editörlerin, karar verecekleri konuya ilişkin hiç kimseyle kişisel, profesyonel veya finansal bağlarının olmaması gerekmektedir. Yazar(lar) ve hakemlerin, makalelerin etik ilkeler doğrultusunda değerlendirilebilmesinde, bağımsız bir sürecin yürütülebilmesi için olası çıkar çatışmalarından editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekir.

Editör kurulu, bütün bu durumları göz önünde bulundurarak değerlendirme sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için özverili bir şekilde çalışmak zorundadır.

Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:
Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi
ICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)
Creative Commons
COPE (Committee on Publication Ethics)
Research on Health Databases (Declaration of Taipei)
Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları
DOAJ Principles of Transparency and Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 
  

LookUs & Online Makale