ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
YAZIM KILAVUZU - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Yazım Kılavuzu

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD)’nde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirme sürecinde olmayan ve editör kurulu ve hakem kurulunun uygun bulduğu çalışmalar yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmalardan alıntı yapıldığında derginin kaynak olarak belirtilmesi zorunludur. Çalışmanın daha önce bilimsel bir toplantıda sunulması veya tez çalışmasından üretilmesi durumunda, bu durumun başlık sayfasında belirtilmesi gerekmektedir.

SHYD Türkiye Atıf Dizininde indekslendiğinden, makaleler hazırlanırken, dizinde yer alan diğer ulusal dergilerden atıf yapılması önerilmektedir (www.atifdizini.com).

Dil
SHYD’de Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.
İngilizce makaleleriniz için editing belgelerinizi de sisteme, diğer dosyalar başlığı altında yüklemelisiniz

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki son karar baş editöre ait olmakla birlikte, editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirmektedir.
Çift kör hakem değerlendirme (Double blind review) süreci, çalışmanın tamamen kime ait olduğunun belli olmadığı, bilimsel yayınların kalitesini artırmak ve nesnel şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sistemde sadece editörler her aşamayı bilmekte, hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmemekte, hem de hakemler kimin çalışmasını değerlendirdiklerini bilmemektedirler. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olunmaktadır. Ayrıca yazar(lar)ın, hakemleri bilmemesi nedeniyle, hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi olasılığı da ortadan kaldırılmış olunmaktadır. Bu bağlamda çift kör değerlendirme süreci, yansız değerlendirmeyi sağlamakta ve fırsat eşitliğini artırmaktadır. 
Bu nedenle, SHYDye gönderilen tüm çalışmalara çift-kör hakem değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Gönderilecek her çalışma, alanında uzman, en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Editör, gerek duyduğunda daha fazla hakeme yönlendirme yapabilmekte ve makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için çaba göstermektedir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi baş editördedir.

İlk Değerlendirme
SHYD’ye gönderilen çalışma, öncelikle editör kurulu tarafından derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmama, yazım kurallarına uygunluğu, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliği, bilimsel uygunluk, özgünlük, özet, giriş, yöntem, tartışma ve sonuç bölümleri gibi şekilsel uygunluk açısından hakem değerlendirme ölçütlerine göre incelenmektedir.
Yapılan ön inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler, sorumlu yazara geri gönderilmektedir. Editör kurulu tarafından uygun görülen çalışmalar, hakem değerlendirme aşamasına yönlendirilmektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci
Editörler, tarafından makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki hakem belirlenerek, sistemden ataması yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinin daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla genellikle üç hakemin ataması yapılmaya çalışılmakta ve iki hakemden dönüş sağlandığında süreç sonlandırılmaktadır.  Hakemler çalışmayı değerlendirerek, sistemden değerlendirme formunu doldurarak raporlama aşamasını tamamlamaktadırlar.

Hakem Raporları
Hakemler, makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, yöntem, tartışma, sonuçlar, alan yazına katkısı, açısından değerlendirme formu doğrultusunda değerlendirmektedirler. Çalışma doğrudan kabul edilebildiği gibi düzeltilmesi istenebilmekte ya da reddedilebilmektedir.  Düzeltilmesi istenen durumda, hakemlerden gelen öneriler, yazarlara bildirilerek, yazar(lar)dan çalışmaları üzerinde istenen düzeltmeleri yapması beklenmektedir.

Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından, "Revizyon’ isteği doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması zorunludur. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları, hakemler tarafından tekrar incelenerek editör kuruluna son karar bildirilmektedir. Hakemler, çalışmanın istedikleri düzeltmeleri inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi, gerektiğinde birden fazla düzeltme isteğinde bulunabilmektedirler. Hakem değerlendirme süreci, makaleye ilişkin tüm isteklerin hakemler tarafından onaylanmasına kadar devam edebilmektedir.  Görevlendirilen hakemler arasında görüş ayrılığının olması durumunda makale belirlenen üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda editör tarafından karara bağlanmaktadır.

İstatistik İnceleme
Hakemler tarafından uygun görülen makaleler, gerek duyulduğunda istatistik editörüne gönderilmektedir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilerek, daha sonraki aşamaya geçilmektedir.

Yayına Kabul Süreci
Hakem görüşleri ve editörün kararıyla kabul edilen çalışmalar, kabul edilme tarihi, konu alanı ve araştırma, derleme vb. dağılımı dikkate alınarak yayınlanacak sayıda yer almaktadır.

Bu süreçte, kabule ilişkin olumsuz görüş verilen çalışmalar, intihal denetimine sokulmadan yazara geri gönderilmektedir. Olumlu görüş verilen çalışmaların kabul kararı, istatistik inceleme ve intihal denetim raporları sonuçlarına göre kesinleşmektedir. 

SHYD’de makalelerin, kabul süreci, hakem ve yazar dönüşlerine göre yaklaşık altı ay içinde tamamlanması öngörülmekle birlikte, hakemlerin ve editörün istediği düzeltmeler ve yazarların dönüş sürelerine göre bu süre uzayabilmektedir.

Yazarlar İçin Kontrol Listesi

  • Gönderilen çalışmanın, daha önceden başka bir dergide yayınlanmadığından ya da değerlendirme aşamasında olmadığından emin olunmalıdır.
  • Çalışmanın metin bölümünde yazar adı, kurum bilgisi, etik kurul belgesi, teşekkür yazısı vb. olmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca, çalışmalarınızı düzenlediğiniz bilgisayarda adınızın kayıtlı olmamasına dikkat edinizÇalışmanızın hakem değerlendirmesinde “çift kör hakem değerlendirmesi” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu büyük önemli taşımaktadır.
  • Bu bölümün sonunda yer alan ‘SON KONTROL LİSTESİNE’ dikkat edilerek, makalenin hazırlığı tamamlanmalıdır.
  • Çalışmanızın konu bakımından yeterli ve uygun bulunması durumunda intihal denetimine alınacağını unutulmamalı ve çalışma metni hazırlanırken intihal kapsamına girecek alıntıların yapılmasından kaçınılmalıdır.
  • Makale; tez, bildiri özeti, poster vb. bir çalışmadan üretilmişse, bunun sunulduğu yer ve tarihi kapak sayfasında belirtilerek dip not olarak verilmelidir.
  • Çalışma yeniden düzeltilmek üzere (revizyon isteğiyle) yazar(lar)a geri geldiğinde, kontrolü yapıldıktan sonra, çalışmanın başlık ve özet kısmında değişiklik yapılmışsa, makale gönderme adımları tekrar izlenerek içerik güncellenmelidir.
  • Çalışmanın yayınlanması için yayınevi tarafından gönderilen son bilgilendirmede, çalışmanın yayınlanma sonrasında herhangi bir değişiklik yapılamayacağı bilinmeli ve bu bağlamda dikkatlice kontrol edilmesi gerekmektedir.
 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale