ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Dergi Hakkında - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Dergi Hakkında

DERGİNİN TANITIMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD) –Journal of Health and Nursing Management
(J Health Nurs Manag) YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ’nin yayın organıdır. Yönetici Hemşireler Derneği, dernekler yasası kapsamında kurulmuş mesleki bir örgüt olup kar amacı gütmeyen, meslek üyelerinin gelişimine ve dayanışmasına bilimsel katkı sağlamak amacıyla bu dergiyi yayınlamaktadır. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi hakemli olup açık erişimli, bağımsız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi Mayıs 2014 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve yayınlandığı tarihten itibaren ULAKBİM TR Dizinde, 2017 yılından bu yana Türkiye Atıf Dizininde ve 2020 yılından itibaren de EBSCO veri tabanında yer almaktadır. . Derginin yakın zamanda PUBMED ve SCI gibi uluslararası indekslerde yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

Yayınlanan veya yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayın hakkı dergiye ait olup editör kurulunun izni olmadan makalelerin tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri hiçbir yerde yayınlanamaz. Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Editör Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler öncelikle editör kurulu tarafından yayın politikalarına uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler en az iki hakemin incelemesine gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edilmektedir. SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

AMAÇ VE KAPSAMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin konularda araştırma bulguları, uygulama deneyimi ve bilimsel bilginin paylaşımını amaçlamaktadır.
Dergiye sağlık ve hemşirelik yönetimini kapsayan tüm konu alanlarına ilişkin kuram, felsefe, bilimsel bilgi ve deneyimi içeren araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme şeklinde makaleler kabul edilmektedir. Sağlık ve hemşirelik yönetiminin gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde bakış kazandıran tüm çalışmaların yayınlanmasına önem verilmektedir. Derginin hedeflenen okuyucu kitlesini; sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkili tüm profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında görevli tüm sağlık çalışanları, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

YAYIN POLİTİKASI
Bu rehber Logos Tıp Yayıncılık tarafından, yayıncılık sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlar incelenerek hazırlanmış, SHYD dergi editör kurulunca uygun bulunmuş ve benimsenmiştir. Dergiye çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılarımız tarafından dikkatle incelenmesi önerilmektedir.
Bu politikalar hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve uluslararası otoriteler rehberin sonunda belirtilmiştir.
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi-SHYD’ne gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamıyla uyumlu olmalıdır. Dergiye, araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türlerinde makaleler kabul edilmektedir.
Dergiye kabul edilen makaleler ile bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası bilim dünyasına duyurulması, ilgili bilim çevreleriyle paylaşılması, sağlık ve hemşirelik yönetiminin kuramsal ve uygulamasına yönelik bilgi birikiminin geliştirilmesi ve özellikle ulusal düzeyde bilim insanlarının çalışmalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Dergide bu amaçla, güncel ve orijinal özellikteki araştırma makalelerinin yayınlanmasına öncelik verilmektedir.

YAYIN DİLİ

Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce olup ulusal düzeyde açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makalelerin tam metin dilinin (Türkçe veya İngilizce); dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık olması, yabancı sözcüklerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılması gerekmektedir.

YAYIN SIKLIĞI

Ulusal hakemli bir dergi olan SHYD Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Koşullar dikkate alınarak, yayın sıklığı ve her sayıda yayınlanacak makale sayısına editör kurulu/yayın kurulu karar vermektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

SHYD açık erişim sağlama politikasını benimsemiş olup yayınlanan tüm makaleleri herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunmaktadır. 
Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini destekleyen bir yaklaşımdır. SHYD, makalelere daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak, kendi alanına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle bu dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanabilmektedir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmemektedir. Bu dergideki makalelere arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar aracılığıyla ulaşılabilmektedir.
SHYD, açık erişim politikası doğrultusunda kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. Ayrıca hiçbir kütüphane veya okuyucudan yayınlanan elektronik makalelere erişim için üyelik/abonelik ücreti istememektedir.
SHYD, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti gibi hiçbir ücret istememekte olup dergide basılan tüm makalelerin tam metinlerine http://www.shydergisi.org  web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.
12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen, yayın kurulunun da benimsediği bu açık erişim politikasına http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.
SHYD’de yayınlanan tüm çalışmalar "Creative Commons Attribution License (Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International CC BY)" lisanslanmıştır. Bu lisans, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eseri kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde bu lisansı kullanmaktadır.
Bu lisans, diğerlerinin ticari olmayan amaçla eserinizi karıştırarak farklı bir sürümünü oluşturmasına, ince ayar yaparak geliştirmesine ya da eserinizin üzerine yapılandırarak kendi eserlerini oluşturmasına izin vermektedir. Onların yeni eserleri gayri-ticari olmak ve size de atıfta bulunmak zorunda olmasına karşın, onlar ortaya çıkan türetilmiş eserlerini aynı koşullarda lisanslamak zorunda değildir.
88x31 1200px-Open_Access_logo_PLoS_transparent

SHYD yayın süreçleri, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. tarafından üstlenilmiş olup elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir. Derginin ISSN numarası: e-ISSN:2149-018X dir.

Abonelik /Reklam
Dergide basılan yazıların tam metinlerine  http://www.shydergisi.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Derginin ana sayfasına reklam alınmakta olup ilanlar için dergi iletişim adresinden baş editör veya editör kuruluna başvurulmalıdır.

Yayın Hakkı Düzenlemesi
Dergide yayınlanmış ya da yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı SHYD’ye aittir. Editör ve yayın kurulunun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü başka bir yerde yayınlanamaz. 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.

 
Copyright © 2019 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir.

LookUs & Online Makale