ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH

Dergi Hakkında

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD) – Journal of Health and Nursing Management (J Health Nurs Manag) YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ’nin yayın organıdır. Yönetici Hemşireler Derneği, dernekler yasası kapsamında kurulmuş mesleki bir örgüt olup kâr amacı gütmeyen, meslek üyelerinin gelişimine ve dayanışmasına bilimsel katkı sağlamak amacıyla bu dergiyi yayınlamaktadır. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi hakemli olup açık erişimli, bağımsız çift-kör hakemlik sürecine bağlı kalarak, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi Mayıs 2014 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve yayınlandığı tarihten itibaren ULAKBİM TR Dizinde, 2017 yılından bu yana Türkiye Atıf Dizininde, 2020 yılından bu yana EBSCO veri tabanında ve 2021 yılından itibaren de Index Copernicus Master List veri tabanlarında yer almaktadır. Derginin diğer uluslararası indekslerde yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Editör Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler öncelikle editör kurulu tarafından yayın politikalarına uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler en az iki hakemin incelemesine gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, gerekli düzeltmeler ve intihal taraması yapıldıktan sonra kabul edilir. Yönetici Hemşireler Derneği tarafından SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

- AMAÇ VE KAPSAMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin konularda araştırma bulguları, uygulama deneyimi ve bilimsel bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Dergiye sağlık ve hemşirelik yönetimini kapsayan tüm konu alanlarına ilişkin kuram, felsefe, bilimsel bilgi ve deneyimi içeren araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme şeklinde makaleler kabul edilmektedir. Sağlık ve hemşirelik yönetiminin gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde bakış kazandıran tüm çalışmaların yayınlanmasına önem verilmektedir. Derginin hedeflenen okuyucu kitlesini; sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkili tüm profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında görevli tüm sağlık çalışanları, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

- YAYIN DİLİ

Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce olup ulusal düzeyde açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makalelerin tam metin dilinin (Türkçe veya İngilizce); dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık olması, yabancı sözcüklerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılması gerekmektedir.

- YAYIN SIKLIĞI

Ulusal hakemli bir dergi olan SHYD Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Koşullar dikkate alınarak, yayın sıklığı ve her sayıda yayınlanacak makale sayısına editör kurulu/yayın kurulu karar vermektedir.

- AÇIK ERİŞİM BİLDİRİMİ

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi açık erişim olarak yayımlanmaktadır. Bu durum dergideki tüm makalelerin yayımlanmasıyla birlikte sınırlama olmaksızın erişilebilir, indirilebilir, paylaşılabilir ve kaynak gösterilerek yeniden kullanılabilir olması anlamına gelir. Bu kapsamda Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından 2002 yılı Şubat ayında yayımlanmış olan açık erişim bildirimi benimsenmektedir.

- TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi açık erişim modelinde yayımlanmaktadır. Tüm makalelerin telif hakkı yazarların aittir. Tüm makaleler Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile yayımlanır. Bu lisans ile makalelere, anında, çevrimiçi ve kalıcı olarak ücretsiz şekilde erişilebilir. Dergideki makaleler, kaynak göstermek koşuluyla herhangi bir ortamda yeniden kullanılabilir.

- MAKALE İŞLEM ÜCRETİ

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi makale gönderim veya işlem ücreti talep etmemektedir.

- ARŞİVLEME

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi Ulusal Milli Kütüphane Elektronik Yayın Derleme Sistemi (EYDeS) tarafından arşivlenmektedir.

- DİZİNLER

  • Ebsco
  • Index Copernicus
  • TR Dizin
  • Türkiye Atıf Dizini

- ABONELİK/REKLAM

Derginin ana sayfasına reklam alınmakta olup ilanlar için dergi iletişim adresinden baş editör veya editör kuruluna başvurulmalıdır.

- GİZLİLİK BEYANI

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.

 

LookUs & Online Makale