ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Dergi Hakkında - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Dergi Hakkında

DERGİNİN TANITIMI

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi (SHYD) – Journal of Health and Nursing Management (J Health Nurs Manag) YÖNETİCİ HEMŞİRELER DERNEĞİ’nin yayın organıdır. Yönetici Hemşireler Derneği, dernekler yasası kapsamında kurulmuş mesleki bir örgüt olup kâr amacı gütmeyen, meslek üyelerinin gelişimine ve dayanışmasına bilimsel katkı sağlamak amacıyla bu dergiyi yayınlamaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi hakemli olup açık erişimli, bağımsız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergi Mayıs 2014 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve yayınlandığı tarihten itibaren ULAKBİM TR Dizinde, 2017 yılından bu yana Türkiye Atıf Dizininde, 2020 yılından bu yana EBSCO veri tabanında ve 2021 yılından itibaren de Index Copernicus Master List veri tabanında yer almaktadır. Derginin yakın zamanda PUBMED ve SCI gibi uluslararası indekslerde yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten Dergi Editör Kurulu sorumlu tutulamaz. İncelenmek üzere SHYD’ye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler öncelikle editör kurulu tarafından yayın politikalarına uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler en az iki hakemin incelemesine gönderilerek değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul edilmektedir. SHYD’de yayınlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez veya yazarlardan ücret alınmaz.

AMAÇ VE KAPSAMI
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin konularda araştırma bulguları, uygulama deneyimi ve bilimsel bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Dergiye sağlık ve hemşirelik yönetimini kapsayan tüm konu alanlarına ilişkin kuram, felsefe, bilimsel bilgi ve deneyimi içeren araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme şeklinde makaleler kabul edilmektedir. Sağlık ve hemşirelik yönetiminin gelişimine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde bakış kazandıran tüm çalışmaların yayınlanmasına önem verilmektedir. Derginin hedeflenen okuyucu kitlesini; sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkili tüm profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, uygulama alanında görevli tüm sağlık çalışanları, öğrenciler ile ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

YAYIN POLİTİKASI
Bu rehber, yayıncılık sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlar incelenerek hazırlanmış, SHYD dergi editör kurulunca uygun bulunmuş ve benimsenmiştir. Dergiye çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılarımız tarafından dikkatle incelenmesi önerilmektedir. Bu politikalar hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve uluslararası otoriteler rehberin sonunda belirtilmiştir. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisine gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamıyla uyumlu olmalıdır. Dergiye, araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türlerinde makaleler kabul edilmektedir. Dergiye kabul edilen makaleler ile bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası bilim dünyasına duyurulması, ilgili bilim çevreleriyle paylaşılması, sağlık ve hemşirelik yönetiminin kuramsal ve uygulamasına yönelik bilgi birikiminin geliştirilmesi ve özellikle ulusal düzeyde bilim insanlarının çalışmalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Dergide bu amaçla, güncel ve orijinal özellikteki araştırma makalelerinin yayınlanmasına öncelik verilmektedir.

YAYIN DİLİ
Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce olup ulusal düzeyde açık erişimli, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik sürecine bağlı olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makalelerin tam metin dilinin (Türkçe veya İngilizce); dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık olması, yabancı sözcüklerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılması gerekmektedir.

YAYIN SIKLIĞI
Ulusal hakemli bir dergi olan SHYD Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Koşullar dikkate alınarak, yayın sıklığı ve her sayıda yayınlanacak makale sayısına editör kurulu/yayın kurulu karar vermektedir.

AÇIK ERİŞİM BİLDİRİMİ
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi açık erişim olarak yayımlanır. Bu durum dergideki tüm makalelerin yayımlanmasıyla birlikte sınırlama olmaksızın erişilebilir, indirilebilir, paylaşılabilir ve kaynak gösterilerek yeniden kullanılabilir olması anlamına gelir. Bu kapsamda Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından 2002 yılı Şubat ayında yayımlanmış olan açık erişim bildirimi benimsenmektedir.

SHYD yayın süreçleri, Akdema Bilişim Yayıncılık ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından üstlenilmiş olup elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir. Derginin ISSN numarası: e-ISSN:2149-018X’dir.

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi açık erişim modelinde yayımlanmaktadır. Bu model çerçevesinde yazarlardan Makale İşlem Ücreti ya da başka bir kapsamda ücret talep edilmemektedir. Tüm makalelerin telif hakları yazarlara aittir. Tüm makaleler CC-BY lisansı ile yayımlanır. Bu lisans ile makalelere, anında, çevrimiçi ve kalıcı olarak ücretsiz şekilde erişilebilir. Dergideki makaleler kaynak göstermek koşuluyla herhangi bir ortamda yeniden kullanılabilir.

ABONELİK /REKLAM
Dergide basılan yazıların tam metinlerine http://www.shydergisi.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Derginin ana sayfasına reklam alınmakta olup ilanlar için dergi iletişim adresinden baş editör veya editör kuruluna başvurulmalıdır.

GİZLİLİK BEYANI
Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.

Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:
Budapeşte Açık Erişim BildirgesiICMJE (International Committee Of Medical Journal Editors)
Creative Commons
COPE (Committee on Publication Ethics)
Research on Health Databases (Declaration of Taipei)
Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları
DOAJ Principles of Transparency and Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale