ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturma: Hemşire Gözüyle Tıbbi Hatalar
Creation of a Patient safety Culture in İntensive Care Units: Nurses' View to the Medical Errors
Nehir Somyürek, Esra Uğur
doi: 10.5222/SHYD.2016.001  Sayfalar 1 - 7

5.
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Boyun Eğici Davranışlar Ve Otonomi Düzeyleri
Health Management Students' Levels Of Critical Thinking, Submissive Behavior And Autonomy Levels
Hatice ULUSOY, Nurperihan TOSUN, Jebagı Canberk AYDIN
doi: 10.5222/SHYD.2016.008  Sayfalar 8 - 17

6.
Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler
Professional Values Among Nursing Managers and Affecting Factors
Ayla Kaya, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2016.018  Sayfalar 18 - 25

7.
İstanbul İli’ndeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Tatminleri
Job Satısfactıon Of The Nurses Who Work In Prıvate Hospıtals In Istanbul Cıty
Selma Söyük, Melih Erol, Metin Ateş
doi: 10.5222/SHYD.2016.026  Sayfalar 26 - 36

DERLEME
8.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Sağlık Sistemi ve Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
The Impacts of Health Transformation Program on Healthcare Workers and Health System
Oya Çelebi Çakıroğlu, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2016.037  Sayfalar 37 - 43

9.
Sağlıkta şiddete genel bakış
A general overview of violence in healthcare
Hande Yeşilbaş
doi: 10.5222/SHYD.2016.044  Sayfalar 44 - 54 

LookUs & Online Makale