ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliğine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 174-184 | DOI: 10.5222/SHYD.2016.174  

Ergonomik Tasarımın Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliğine Etkisi

İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlıkkurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara

Sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliği, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri çoğu zaman göz ardı edilen ergonomidir. Sistem, donanım, çevre, araç-gereçlerin insana uygun tasarlanması olarak tanımlanabilen ergonomi insan davranışları, sistem tasarımı ve güvenlik arasındaki etkileşimi anlamamızı sağlayan bir disiplin olarak ifade edilebilmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, ergonomik tasarımların hastane ortamında hasta ve çalışan güvenliğine olan olası etkilerini literatür ışığında incelemektir. Söz konusu incelemede önce ergonominin tarihsel ve kavramsal gelişimi ele alınarak ergonomik ilkelerin önemi üzerinde ayrıntılı durulmuştur. Daha sonra hastane ortamında ergonomik tasarımın ve kullanılan araç-gereçlerin hasta ve çalışan güvenliğine olan etkilerine değinilmiştir. Çalışmanın sonunda hastanelerde ergonomik müdahaleler ışığında yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilerek araştırma amacının anlaşılması pekiştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, ergonomik tasarım, güvenlik, hasta güvenliği,


The Effects of Ergonomic Design on Health Professionals and Patient Safety

İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Ankara University Faculty of Health Science, Health Care Management Department, Ankara

In health organizations, patient and professional safety are influenced by many factors. One of the most important of these factors and often ignored is ergonomic. As defined designing of system, hardware, environment, tools and equipment in accordance with human, ergonomics, can be expressed as a discipline and allows us to understand the interaction between human behavior, system design and safety. Hence, the aim of the study is to examine the potential impact of the ergonomic design on healthcare professionals and patient safety in hospital setting in the view of literature. Before examination, the historical and conceptual development of ergonomics is discussed and then, emphasized on the importance of ergonomic principles in detail. Afterwards, the impact of ergonomic design in hospital environment and the tools used on the health professionals and patient safety is addressed. At the end of the study, with the given national and international studies related to ergonomic interventions in hospitals, understanding of the research objectives have been consolidated.

Keywords: Ergonomics, ergonomic design, safety, patient safety


İzzet Aydemir, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar. The Effects of Ergonomic Design on Health Professionals and Patient Safety. Journal of Health and Nursing Management. 2016; 3(3): 174-184

Sorumlu Yazar: İzzet Aydemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale