ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Liderlik Kuramları ve Sağlık İşletmelerinde Liderlik [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 217-226 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.217  

Liderlik Kuramları ve Sağlık İşletmelerinde Liderlik

İbrahim Gün, Özgür Aslan
İstanbul Üniversitesi

İşletme yönetim süreçleri planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrolden oluşmaktadır. Örgütlenme fonksiyonlarından sonra, işlerin fiilen yapılarak sonuç üretilen safhada liderlik oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık alanında, tıbbın başlangıcından bu yana gelecek nesil sağlık profesyonellerini ve akademisyenleri yönlendiren birçok lider olmuştur. Çünkü sağlık profesyonelleri tarafından sunulan etkili liderlik, modern sağlık yönetimi için yaşamsal öneme sahiptir. Bunun temelini oluşturan faktör, giderek artan sağlık talebi ve artan verimlilik ihtiyacının arka planında sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma konusundaki yönlendirmedir. Liderlik rolleri üstlenen klinisyenlerin kalite engellerini aşmaları, kapsayıcı ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir liderlik tarzı benimsemeleri gerekmektedir.
Genel olarak liderlik yaklaşımları incelendiğinde kişisel özellikler yaklaşımları, davranışsal yaklaşımlar, durumsal yaklaşımlar ve çağdaş yaklaşımlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Değişen paradigmalar karşısında örgütsel amaçları yerine getirebilmek ve uzun dönemde varlığını koruyabilmek örgütlerin temel amaçları arasında yer almaktadır. Özellikle bu temel amaçlara hizmet edecek olan kaynakların tahsisi konusunda hata yapmamak, iyi bir örgütlenme modeline ve koordinasyonu sağlayarak örgüt içinde liderlik yapabilecek profesyonel yöneticilere bağlıdır. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de liderlik ve liderlerin etkileri, astlarını yönlendirmede ve amaçlara ulaşmada son derece önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Yaklaşımları, Sağlık İşletmeleri


Leadership Theories and Leadership in Healthcare Facilities

İbrahim Gün, Özgür Aslan
Istanbul University

Business management processes consist of planning, organizing, leading and controlling. After organizing functions, leadership is a crucial concept in the real world where things are actually done and results are produced.
Since the beginning of clinical medicine, there have been leaders who have grown up the next generation of health care professionals and academics. Because the effective leadership offered by health professionals has vital importance to modern health management. The underlying factor behind this is demand for high quality and effective healhcare services. Clinicians undertaking leadership roles need to overcome the quality barriers and adopt a leadership style that meets the needs of inclusive services and health professionals.
When leadership approaches are examined in general, they are classified as trait approaches, behavioral approaches, situational approaches and contemporary approaches.
To be able to accomplish organizational goals across changing paradigms and to be able to preserve its existence in the long run are the main goals of organizations. Not to make mistakes in the allocation of resources is highly depends on professional managers who can coordinate within the organization by providing leadership. As in other sectors, leadership in the healthcare sector and affects of leaders are extremely important in influencing and directing subordinates.

Keywords: Leadership, Leadership Approaches, Healthcare Facilities


İbrahim Gün, Özgür Aslan. Leadership Theories and Leadership in Healthcare Facilities. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(3): 217-226

Sorumlu Yazar: İbrahim Gün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale