ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılık Düzeyleri ve Mesleki Değerler ile İlişkisi
The Relationship Between Moral Sensitivity Levels and Professional Values of Nursing Students
Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy, Ezgi Kınıcı
doi: 10.5222/SHYD.2018.147  Sayfalar 147 - 154

5.
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetinin İncelenmesi
Examination of Satisfaction from Nursing Care of Inpatients in the Surgical Clinics
Kadriye Aldemir, Aysel Gürkan, Feride Taşkın Yılmaz, Gülseren Karabey
doi: 10.5222/SHYD.2018.155  Sayfalar 155 - 163

6.
Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Davranışların Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
Examination of Professional Behaviors According to the Gender and Grade Level in Nursing Students
Birgül Cerit, Gülnur Temelli
doi: 10.5222/SHYD.2018.164  Sayfalar 164 - 171

7.
Sorumlu Hemşirelerin Tespit Uygulamalarına Yönelik Bilgilerinin Kalitatif Araştırma Yöntemiyle İncelenmesi
Qualitative Analysis of Knowledge of Manager Nurses about Restraint Practices
Türkan Karaca, Semiha Aydın Özkan
doi: 10.5222/SHYD.2018.172  Sayfalar 172 - 178

8.
Sağlık Statüsü Göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve MOORA Uygulaması ile Karşılaştırılması
Comparison of Health Status Indicators with Multidimensional Scaling and The Multi Objective Optimization by Ratio Analysis
Canser Boz, Emrah Önder, Nihat Taş
doi: 10.5222/SHYD.2018.179  Sayfalar 179 - 187

9.
Yönetici hemşirelerin mesleki kişilik özellikleri
Professional personality characteristics of manager nurses
Ülkü Baykal, Serap Sökmen, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2018.188  Sayfalar 188 - 200

10.
Türkiye’de Hastane Örgüt Kültürünü İnceleyen Çalışmalara Bakış
A Review of Studies on Hospital Organization Culture in Turkey
Filiz Kantek, Hakan Kurnaz
doi: 10.5222/SHYD.2018.201  Sayfalar 201 - 209

DERLEME
11.
Hemşireler Arası İşbirliği
Collaboration Amongst Nurses
Serpil Çelik Durmuş, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2018.210  Sayfalar 210 - 216

12.
Liderlik Kuramları ve Sağlık İşletmelerinde Liderlik
Leadership Theories and Leadership in Healthcare Facilities
İbrahim Gün, Özgür Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2018.217  Sayfalar 217 - 226

13.
Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Etik Davranışlar Oluşturma
Creating Ethical Behaviors In Nursing Management
Arzu Hakko, Meral Madenoğlu Kıvanç
doi: 10.5222/SHYD.2018.227  Sayfalar 227 - 232

14.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

LookUs & Online Makale