ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Sorumlu Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Etmenler
Professional Values of Clinical Manager Nurses and Affecting Factors
Merve Keser, Serap Torun
doi: 10.54304/SHYD.2022.02418  Sayfalar 349 - 362

6.
Hemşire-Hemşire İş Birliği ve Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki
Relationship Between Nurse-Nurse Collaboration and Patient Safety Culture
Serpil Çelik Durmuş, Mehmet Fatih Gezer
doi: 10.54304/SHYD.2022.13284  Sayfalar 363 - 370

7.
Uluslararası Ortak Komisyon (JCI) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) - Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modelinin (EMRAM) Metin Madenciliği Yöntemi ile Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Joint Commission International and Healthcare Information and Management Systems - Electronic Medical Record Adoption Model Measurement Models using Text Mining
Sinem Cece, İlker Köse
doi: 10.54304/SHYD.2022.37801  Sayfalar 371 - 382

8.
Hemşirelerde Mesleki Benlik Saygısı ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining The Relationship Between Professional Self-Esteem and Professional Commitment in Nurses
Şefika Dilek Güven, Ayla Ünsal
doi: 10.54304/SHYD.2022.43433  Sayfalar 383 - 391

9.
Çok Boyutlu Hemşirelik Kuşakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Turkish Adaptation of Multidimensional Nursing Generation Scale
Gamze Kutlu Türedi, Serap Altuntaş
doi: 10.54304/SHYD.2022.59244  Sayfalar 392 - 403

10.
Türkiye’deki Yönetici Hemşirelerin Profili: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Profile of Nurse Managers in Turkey: A Descriptive Study
Nilgün Göktepe, Oya Çelebi Çakıroğlu, Devrim Eren Tekin, Azime Uslu, Mine Ayşen Aksoy, Hanife Tiryaki Şen, Nihal Ünaldı Baydın, Sevim Şen, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2022.34603  Sayfalar 404 - 416

11.
Türkiye’de COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma
Experiences of Nurse Managers During the COVID-19 Pandemic in Turkey: A Qualitative Study
Yeliz Akatın, Nezaket Yıldırım
doi: 10.54304/SHYD.2022.50133  Sayfalar 417 - 426

12.
Sorumlu Hemşirelerin Sorun Çözme ve Klinik Karar Verme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Factors Associated with Problem Solving and Clinical Decision-Making Skills in Charge Nurses
Seyhan Çerçi, Nermin Uyurdağ, Nuran Reyhanoğlu
doi: 10.54304/SHYD.2022.53254  Sayfalar 427 - 437

13.
Hemşirelerde Zaman Yönetimini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Nurses’ Time Management
Naile Boduç, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2022.57984  Sayfalar 438 - 448

14.
Örgütsel Etik İkliminin Algılanan Güç Mesafesi Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
The Effect of Organizational Ethical Climate on Perceived Power Distance: A Research on Nurses
Aysel Arslan, Hasan Gül
doi: 10.54304/SHYD.2022.04557  Sayfalar 449 - 462

15.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Güçlükler ve Önerileri
The Challenges Experienced by Nursing Students in Clinical Learning Environment and Their Suggestions
Elif Akyüz, Şule Ergöl
doi: 10.54304/SHYD.2022.58561  Sayfalar 463 - 474

16.
Karşılanmamış Hemşirelik Bakımına Kavramsal Bakış: Bir Delphi Çalışması
A Conceptional Overview of Missed Nursing Care: A Delphi Study
Aysel Özsaban, Rengin Acaroğlu
doi: 10.54304/SHYD.2022.46362  Sayfalar 475 - 487

17.
Yönetici Hemşirelerin Sorunlu Personelle Başa Çıkma Yaklaşımları
Managing Nurses’ Methods of Dealing with Problematic Personnel
Fatma Taş Çifcibaşı, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2022.90277  Sayfalar 488 - 503

18.
Hekim ve Hemşirelerin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Opinions of Physicians and Nurses on Performance-Based Supplementary Payment System: A Qualitative Study
Enver Samet Özkal, Belkıs Özkara
doi: 10.54304/SHYD.2022.77045  Sayfalar 504 - 514

DERLEME
19.
Yeni Mezun Hemşirelerin Mesleğe Uyum Süreci: Beklentiler ve Gerçekler
Occupational Adaptation Process of New Graduate Nurses: Expectations and Realities
Sevim Ulupınar, Yağmur Şen
doi: 10.54304/SHYD.2022.00922  Sayfalar 515 - 521 

LookUs & Online Makale