ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 417-426 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.50133  

Türkiye’de COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Yönetici Hemşirelerin Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

Yeliz Akatın1, Nezaket Yıldırım2
1İzmir S.B.Ü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı, Türkiye’de COVID-19 küresel salgın sürecinde yönetici hemşirelerin deneyimlerini belirlemektir.
Yöntem: Nitel tanımlayıcı çalışma tasarımında gerçekleştirilen araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 14 yönetici hemşire ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada; iş gücü yönetiminde değişimler, salgının olumsuz etkileri, salgında yönetici olmak, kahramanlaşmak olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Ayrıca bu temalara dayalı olarak dokuz alt tema oluşturulmuştur.
Sonuç: COVID-19 küresel salgın süreci, yönetici hemşireler için yeni roller, yenilikçi yaklaşımlar, farklı iletişim kanallarının kullanılması ve yeni öğrenme deneyimleri sağlaması nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, küresel salgın, pandemi, yönetici hemşire, nitel araştırma


Experiences of Nurse Managers During the COVID-19 Pandemic in Turkey: A Qualitative Study

Yeliz Akatın1, Nezaket Yıldırım2
1Republic of Turkey Ministry of Health Izmir Provincial Health Directorate Izmir University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Akdeniz University, Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Antalya, Turkey

Aim: The purpose of this research is to identify the experiences of nurse managers during the COVID-19 pandemic in Turkey.
Method: Qualitative descriptive study design. In the study, semi-structured interviews were conducted with 14 nurses using the purposive sampling method. The content analysis method was used in the analysis of the data.
Results: In the study, the following four themes were determined: changes in workforce management, adverse effects of the pandemic, being a manager in the pandemic, and heroism. In addition, nine sub-themes were determined based on these themes.
Conclusion: The COVID-19 pandemic is an important process for nurse managers as it provides opportunities for new roles, innovative approaches, different communication channels, and new learning experiences.

Keywords: COVID-19 pandemic, nurse manager, qualitative research


Yeliz Akatın, Nezaket Yıldırım. Experiences of Nurse Managers During the COVID-19 Pandemic in Turkey: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 417-426

Sorumlu Yazar: Nezaket Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale