ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yeni Mezun Hemşirelerin Mesleğe Uyum Süreci: Beklentiler ve Gerçekler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 515-521 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.00922  

Yeni Mezun Hemşirelerin Mesleğe Uyum Süreci: Beklentiler ve Gerçekler

Sevim Ulupınar, Yağmur Şen
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yeni mezunlar, çalışma yaşamının ilk yılında, lisans eğitimi boyunca edindiği mesleki bilgi ve becerileri klinik uygulamaya aktarmaya, mesleki kimliğini oluşturmaya ve iş yaşamına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ancak bu süreç çoğu zaman kolay geçmez. İlk yıl, yeni mezun hemşirelerin iş doyumu, kurumsal ve mesleki bağlılık duygusunun oluşmaya başladığı veya işten/meslekten ayrılmaların en sık yaşandığı dönemdir. Özellikle COVID-19 küresel salgın süreciyle birlikte, normal koşullarda bile oldukça zorlu ve stresli olan geçiş süreci daha da karmaşık bir hal almıştır. Türkiye’de yeni mezun hemşirelere ve uyum / oryantasyon programlarına yönelik yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Yeni mezunların gereksinimlerini belirleme, iş doyumunu artırma ve stresini azaltmak amacıyla yapılacak etkinliklerde ve uyum sürecinin yönetilmesinde yönetici, eğitimci ve hemşirelerin farklı sorumlulukları bulunmaktadır. Yeni mezun hemşirenin meslekte kalma veya ayrılma kararını vermesinde ilk yıl kritik önemdedir. Derlemenin amacı; yeni mezun hemşirelerin mesleğe uyum süreci ve ilgili kuramlar hakkında bilgi vermek, yeni mezun hemşirelerin mesleğe uyum sürecinde karşılaştıkları güçlükleri literatür ışığında incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni mezun hemşire, oryantasyon, uyum süreci


Occupational Adaptation Process of New Graduate Nurses: Expectations and Realities

Sevim Ulupınar, Yağmur Şen
Istanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nurse Education, İstanbul, Turkey

In the first year of practice, new graduates try to transfer the professional knowledge and skills they have acquired during their undergraduate education to clinical practice, to form their professional identity and to adapt to working life. However, this process is often not easy. The first year is the period in which newly graduated nurses begin to have a sense of job satisfaction, and professional commitment or leave their job/profession most frequently. Especially with the pandemic, the transition process, which is quite difficult and stressful even under normal conditions, has become even more complex. In Turkey, studies on newly graduated nurses and orientation programs are very limited. Nurse managers, educators, and nurses have different responsibilities in the management of the adaptation process of newly graduated nurses and to determine the needs of new graduates, increase their job satisfaction, and reduce stress. The first year is critical for the newly graduated nurse to decide to stay or leave the profession. This study aims to provide information about the professional adaptation process of newly graduated nurses and related theories and to examine the difficulties that newly graduated nurses face in the process of adaptation to the profession in light of the literature.

Keywords: Newly graduated nurses, orientation, adaptation process


Sevim Ulupınar, Yağmur Şen. Occupational Adaptation Process of New Graduate Nurses: Expectations and Realities. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 515-521

Sorumlu Yazar: Yağmur Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale