ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Uluslararası Ortak Komisyon (JCI) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) - Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modelinin (EMRAM) Metin Madenciliği Yöntemi ile Karşılaştırmalı Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 371-382 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.37801  

Uluslararası Ortak Komisyon (JCI) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) - Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modelinin (EMRAM) Metin Madenciliği Yöntemi ile Karşılaştırmalı Analizi

Sinem Cece1, İlker Köse2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Strateji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Sağlık hizmet kalitesi, bireylerin sağlık durumlarında olumsuz bir sonucun oluşmasını önlemeye yönelik tüm çabaları belirtmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi verilen hizmetin kalitesinin artırılması açısından önemlidir.
Amaç: Bu çalışmada, gösterge tabanlı sağlık hizmeti kalitesi ölçüm modeli Uluslararası Ortak Komisyon (Joint Commission International-JCI) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management Systems Society-HIMSS)- Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli (Electronic Medical Record Adoption Model-EMRAM) ele alınmaktadır.
Yöntem: Bu araştırmada, bir metin madenciliği yöntemi olan sözcük torbası modeli (bag-of-words/BoW) kullanılmıştır.
Bulgular: Analiz sonucunda tüm rehberlerde kullanılan anahtar sözcüklerin tek harfli sözcük (unigram) benzerliği yaklaşık %33, iki harfli sözcük (bigram) benzerliği %6 ve üç harfli sözcük (trigram) benzerliği %3 olarak bulunmuştur.
Sonuç: İki model arasındaki benzerliğin fazla olmaması, JCI’dan farklı olarak HIMSS- EMRAM modelinin sağlık hizmet kalitesini dijitalleşme ekseniyle ele almasıyla açıklanabilir. Çalışmada metin madenciliği yönteminin kullanılması, kalite standartlarının yeni ve ilginç sonuçlarla karşılaştırma olanağı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta kalite, sağlıkta kalite göstergeleri, tıp bilişimi, veri analizi, metin madenciliği


Comparative Analysis of Joint Commission International and Healthcare Information and Management Systems - Electronic Medical Record Adoption Model Measurement Models using Text Mining

Sinem Cece1, İlker Köse2
1İstanbul Medipol University, Social Science Institute, Department of Management and Strategy, İstanbul, Turkey
2İstanbul Medipol University, Faculty of Health Science, Department of Health Management, İstanbul, Turkey

Introduction: Health service quality refers to all efforts to prevent a negative outcome in the health status of individuals. For this reason, measuring and evaluating the quality of health services is important to increase the quality of services provided.
Aim: In this study, Joint Commission International’s (JCI) accepted indicator-based health service quality measurement model and the Healthcare Information and Management Systems Society’s (HIMSS)-Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) are discussed.
Method: This research used the bag-of-words model (BoW), a text mining method.
Result: As a result of the analysis, the similarity of keywords (as unigrams) used in all of the guides was found to be approximately 33%, the bigram similarity was 6% and the trigram similarity was 3%.
Conclusion: The fact that the similarity between the two models is not higher can be explained by the fact that, unlike JCI, the HIMSS EMRAM model handles the quality of health services with a digitalization axis. Text mining opens up new research areas as a method for comparing quality standards with new and interesting results.

Keywords: Quality of healthcare, quality indicators healthcare, medical informatics, data analysis, text mining


Sinem Cece, İlker Köse. Comparative Analysis of Joint Commission International and Healthcare Information and Management Systems - Electronic Medical Record Adoption Model Measurement Models using Text Mining. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 371-382

Sorumlu Yazar: Sinem Cece, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale