ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelerin Örtük Liderlik Algıları ile Öz Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Nurses’ Implicit Leadership Perceptions and Self Leadership Behaviors
Serpil Özcan, Havva Öztürk
doi: 10.54304/SHYD.2022.91885  Sayfalar 1 - 13

6.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Otantik Liderlik Algılarının Olumlu Çalışma Ortamı Algılarına Etkisi
The Effects of the Authentic Leadership Perceptions on the Positive Work Environment Perceptions of Nurses Working at a Research and Training Hospital
Yasemin Ergün, Tuğba Uluocak Köse, Hasan Atar, Cennet Çiriş Yıldız, Birgül Kahraman
doi: 10.54304/SHYD.2022.68585  Sayfalar 14 - 26

7.
Çocuk Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Pediatric Nurses’ Critical Thinking Tendencies and Individual Innovativeness Characteristics
Pınar Bekar, Fatma Kurudirek, Duygu Arıkan
doi: 10.54304/SHYD.2022.96977  Sayfalar 27 - 36

8.
Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ve İlişkili Etmenler
Attitudes of Nursing Senior Students Towards the Use of Computers in Healthcare and Related Factors
Burcu Akpınar Söylemez, Ecem Özgül, Merve Aliye Akyol, Özlem Küçükgüçlü
doi: 10.54304/SHYD.2022.56933  Sayfalar 37 - 46

9.
COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde İç Hastalıkları Kliniklerinde Hemşire-Hemşire İş Birliğinin Belirlenmesi
Determination of Nurse-Nurse Collaboration in Medical Clinics During the COVID-19 Pandemic
Esra Çavuşoğlu, Meral Gün
doi: 10.54304/SHYD.2022.71463  Sayfalar 47 - 56

10.
COVID-19 Salgın Sürecinde Tedavi Gören Hastanın Hemşirelik Bakım Algısı
Nursing Care Perceptions of Patients Treated During the COVID-19 Pandemic
Sevgi Duran, Demet Yurtsever, Handan Alan
doi: 10.54304/SHYD.2022.05925  Sayfalar 57 - 66

11.
COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algılarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarına Etkisi
The Effect of Individual Workload Perceptions of Nurses Working in COVID-19 Clinics on their Attitudes towards Patient Safety
Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Yasemin Altınbaş, Türkan Karaca
doi: 10.54304/SHYD.2022.78942  Sayfalar 67 - 78

12.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19’a İlişkin Bilgi, Tutum, Uygulamalarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Investigation of Knowledge, Attitude, Practice, and Affecting Factors of Health Sciences Students on COVID-19
Sevim Şen, Çağla Aydın, Hülya Nuray Bayraktar, Sema Demir
doi: 10.54304/SHYD.2022.52386  Sayfalar 79 - 88

13.
COVID-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerin İşe Devamsızlık Durumları ve Çalışma İstekliliği
Nurses’ Absenteeism and Willingness to Work During the COVID-19 Pandemic
Zibel Koç, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.54304/SHYD.2022.70783  Sayfalar 89 - 100

14.
Kayseri İlinde Faaliyet Gösteren Kamu Hastanesinin Faaliyet Tabanlı Maliyet Analizi Örneği: Evde Sağlık Birimi ve Epidermolizis Bülloza Tanılı Hastalar
Example of Activity-Based Cost Analysis of a Public Hospital Operating in the Kayseri Province: Home Health Unit and Patients Diagnosed with Epidermolysis Bullosa
İsmail Altıntop, Memiş Karaca, Mustafa Öz Daş, Adem Şengül, Erhan Şimşek
doi: 10.54304/SHYD.2022.49368  Sayfalar 101 - 113

15.
Tip 1 Diyabet Hastalığının Hasta Bakış Açısından Maliyet Analizi
Cost Analysis of Type 1 Diabetes Illness in Terms of Patient Perspectives
Meltem Sarı, Enver Bozdemir
doi: 10.54304/SHYD.2022.47550  Sayfalar 114 - 125

16.
İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Profesyonel Değer Algıları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Factors Affecting the Occupation Choices of Intern Nursing Students and Their Effects on Professional Value Perceptions: A Cross-Sectional Study
Fatma Er
doi: 10.54304/SHYD.2022.94103  Sayfalar 126 - 135

17.
Hemşirelerde Örgütsel İntikam Niyeti: Örgüt Adalet Algısı Etkili mi?
The Organizational Revenge Intention in Nurses: Is the Organizational Justice Perception Effective?
Tuğba Öznur Yılmaz, Serap Altuntaş
doi: 10.54304/SHYD.2022.82612  Sayfalar 136 - 144

DERLEME
18.
Enfeksiyonların Önlenmesinde Hasta ve Hasta Yakını Katılımı Stratejisi: El Hijyeni
Patient and Patient’s Relatives Participation Strategy in the Prevention of Infections: Hand Hygiene
Meltem Dursun Engin, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.54304/SHYD.2022.87609  Sayfalar 145 - 152

19.
Hemşirelerin Çalışma Ortamı, Çalışma Süreleri ve Hasta-Hemşire Oranının Hemşire Sonuçlarına Etkisi: Kapsamlı Bir Literatür Derleme
Effects of Work Environment, Shift Durations, and Patient-Nurse Ratio on Nurse Outcomes: A Scoping Review
Havva Arslan Yürümezoğlu, Emine Sarıoğlu
doi: 10.54304/SHYD.2022.91259  Sayfalar 153 - 167 

LookUs & Online Makale