ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Kayseri İlinde Faaliyet Gösteren Kamu Hastanesinin Faaliyet Tabanlı Maliyet Analizi Örneği: Evde Sağlık Birimi ve Epidermolizis Bülloza Tanılı Hastalar [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 101-113 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.49368  

Kayseri İlinde Faaliyet Gösteren Kamu Hastanesinin Faaliyet Tabanlı Maliyet Analizi Örneği: Evde Sağlık Birimi ve Epidermolizis Bülloza Tanılı Hastalar

İsmail Altıntop1, Memiş Karaca2, Mustafa Öz Daş3, Adem Şengül3, Erhan Şimşek4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri, Türkiye
4Kayseri Felahiye İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, Kayseri ilinde bulunan bir kamu hastanesinin evde sağlık hizmetleri birimindeki “Epidermolizis Bülloza” hastalarına yönelik yapılan sağlık hizmetine ait gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Çalışmaya ait veriler, ilgili hastanenin kurumsal bilgi yönetim sistemi, mutemetlik, ilgili depo, satın alma, faturalandırma ve evde sağlık hizmetleri birimi ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışmada, ilgili başlıklara yönelik verilen sağlık hizmetine ait giderler faaliyet tabanlı maliyet analizi yöntemi ile belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışma kapsamında, maliyetlerin çok yüksek olduğu, özellikle işçilik giderlerinin oldukça fazla olduğu ve bu maliyetlere karşın ilgili hizmetlerin sonucunda, gelirlerin oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan sağlık hizmeti çerçevesince Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatların giderleri karşılamadığı ve giderlerin önemli derecede fazla olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmada, ilgili kamu hastanesinin giderlerinin gelirlerine göre yüksek olduğu ve bu bağlamda giderleri azaltmaya ve gelirlerini arttırmaya yönelik çok yönlü önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, maliyet analizi, sağlık kurumu, hastane


Example of Activity-Based Cost Analysis of a Public Hospital Operating in the Kayseri Province: Home Health Unit and Patients Diagnosed with Epidermolysis Bullosa

İsmail Altıntop1, Memiş Karaca2, Mustafa Öz Daş3, Adem Şengül3, Erhan Şimşek4
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Kayseri̇, Turkey
2Kayseri University Graduate Education Institute, Kayseri State Hospital, Kayseri, Turkey
3Kayseri State Hospital, Kayseri, Turkey
4Kayseri Felahiye District Integrated State Hospital, Kayseri, Turkey

Aim: This study aims to determine the income and expense items of the health care provided for Epidermolysis Bullosa patients in the home health services unit of a public hospital in Kayseri.
Method: The data of this study were provided as a result of interviews with the hospital’s corporate information management system, trustee, relevant warehouse, purchasing, billing, and home health services unit. It is to determine the expense of the health service by activity-based cost analysis method.
Results: As part of the study, it was found that costs were very high, especially labor costs, and as a result of the related services, income was quite low, despite these costs. As part of the health service, it was found that the prices of the Health Implementation Communiqué did not cover expenses, and the expenses were significantly excessive.
Conclusion: In this direction, the costs of the relevant public hospital are high compared to their income, and multifaceted proposals were made to reduce expenses and increase their income.

Keywords: Home health services, cost analysis, health facilities, hospital


İsmail Altıntop, Memiş Karaca, Mustafa Öz Daş, Adem Şengül, Erhan Şimşek. Example of Activity-Based Cost Analysis of a Public Hospital Operating in the Kayseri Province: Home Health Unit and Patients Diagnosed with Epidermolysis Bullosa. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 101-113

Sorumlu Yazar: Memiş Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale