ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşire Akademisyenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determining the Organizational Silence Behavior of Nursing Faculty Members and Affecting Factors
Begüm Yalçın, Güzin Ayan
doi: 10.54304/SHYD.2022.28199  Sayfalar 169 - 177

6.
Hemşireler Tarafından Klinikte Yapılan Faaliyetlerin Zaman Etüdü Yoluyla Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical Activities by Nurses Through Time Study
Chatitze Chousein, Manar Aslan
doi: 10.54304/SHYD.2022.99422  Sayfalar 178 - 189

7.
Uzaktan Eğitim Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları ve Mesleki Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Professional Attitudes and Competence of Nursing Students During the Period of Distance Education
Yıldız Denat, Muazzez Şahbaz
doi: 10.54304/SHYD.2022.66933  Sayfalar 190 - 199

8.
1912-1958 Yılları Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Pullarında Kullanılan Hemşire İmgesinin Toplumsal Kadın Algısına Etkisi: Doküman İncelemesi
The Effect of The Nursing Image Used in the Red Crescent and Child Welfare Agency Stamps Between 1912-1958 on the Social Perception of Women: A Review
Nesrin Özdil, Bahadır Elal, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2022.29053  Sayfalar 200 - 216

9.
Yeni Mezun Hemşirelerin İş Yeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Workplace Bullying Perceptions and Professional Commitment Levels Among New Graduate Nurses
Merve Tarhan, Merve Akbudak, Merve Can, Ayşenur Kale
doi: 10.54304/SHYD.2022.48303  Sayfalar 217 - 229

10.
Küresel Salgın Sürecindeki Hemşirelik Haftasında Paylaşılan Türkçe Twitter İletilerinin Duygu Analizi
A Sentiment Analysis of Turkish Tweets Shared in Nursing Week During the Pandemic
Muzaffer Berna Doğan, Volkan Oban, Gül Dikeç
doi: 10.54304/SHYD.2022.20053  Sayfalar 230 - 238

11.
Hemşirelerin Farklılık Yönetimi Algısının Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi
The Effect of Nurses’ Perception of Diversity Management on Organizational Happiness Levels
Tuğba Akman, Serap Altuntaş
doi: 10.54304/SHYD.2022.00821  Sayfalar 239 - 249

12.
Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Hazır Bulunuşluk ve Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Mobile Learning Readiness and Individual Innovativeness in Nursing Students
Nursemin Ünal, Betül Tosun
doi: 10.54304/SHYD.2022.73645  Sayfalar 250 - 260

13.
Pandeminin Erken Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19’dan Korunma Davranışları, Bilgi Algıları ve Psikolojik Etkileri
Nursing Students’ Protective Behaviors towards COVID-19, their Perception of Information, and the Psychological Effects in the Early Stages of the Pandemic
Kübra Pınar Gürkan, Burcu Cengiz
doi: 10.54304/SHYD.2022.66934  Sayfalar 261 - 271

14.
Vardiyalı Çalışan Hemşirelerin İş Yaşam Kalitelerinin ve İş Aile Çatışmasının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Work-Life Quality and Work-Family Conflict of Nurses Working in Shifts in Terms of Some Variables
Ferhat Daşbilek, Özlem Doğan Yüksekol, İlksen Orhan
doi: 10.54304/SHYD.2022.75436  Sayfalar 272 - 284

15.
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Örgütsel Sessizliğine Etkisi
The Effect of Nurses’ Ethical Sensitivity on Organizational Silence in the COVID-19 Outbreak
Hilal Kuşcu Karatepe
doi: 10.54304/SHYD.2022.33255  Sayfalar 285 - 297

16.
Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algısı ile Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları Arasındaki İlişki
The Relationship between Individual Workload Perception and Individualized Care Perceptions of Nurses
Kevser Pamuk, Pakize Özyürek
doi: 10.54304/SHYD.2022.56833  Sayfalar 298 - 310

17.
Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri ile Mesleki Karar Pişmanlıklarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi
The Effect of Nurses’ Individual and Professional Characteristics and Career Decisions Regrets on Turnover Intention
Leyla Afşar Doğrusöz, Şehrinaz Polat, Tuğba Yeşilyurt, Nilgün Göktepe
doi: 10.54304/SHYD.2022.20591  Sayfalar 311 - 321

18.
Yoğun Bakımlarda Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
An Analysis of Missed Nursing Care in Intensive Care Units and Influencing Factors
Handan Kartal, Tuğçe Çamlıca, Ali Özkan
doi: 10.54304/SHYD.2022.75547  Sayfalar 322 - 333

DERLEME
19.
Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler: Sistematik Derleme
Factors Affecting Nurses’ Attitudes Towards Patient Safety: Systematic Review
Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Sevda Arslan Şeker
doi: 10.54304/SHYD.2022.53244  Sayfalar 334 - 348 

LookUs & Online Makale