ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşireler Tarafından Klinikte Yapılan Faaliyetlerin Zaman Etüdü Yoluyla Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 178-189 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.99422  

Hemşireler Tarafından Klinikte Yapılan Faaliyetlerin Zaman Etüdü Yoluyla Değerlendirilmesi

Chatitze Chousein1, Manar Aslan2
1Hemşire, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Araştırma bir devlet hastanesinde hemşirelerin çalışma zamanlarını nasıl kullandıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma gözlem yöntemi ile 21.01.2019-28.06.2019 tarihlerinde bir devlet hastanesinin dört kliniği seçilerek yapılmıştır. Gözlemler, araştırmacı tarafından literatür taramaları sonucu oluşturulan hemşirelerin günlük yaptıkları faaliyetlerin üç gruba (doğrudan, dolaylı ve kişisel) ayrıldığı bir forma kayıt edilerek yapılmıştır. Araştırma çocuk sağlığı ve hastalıkları servisi (8 kişi), ortopedi ve travmatoloji (7 kişi), göğüs hastalıkları (8 kişi) ve kardiyoloji-kalp damar cerrahisi (7 kişi) servislerinde çalışan lise, ön lisans ve lisans mezunu toplam 30 hemşire ile her biri üç kez gözlemlenerek yapılmıştır.
Bulgular: Gözlemler sonucunda 87 farklı ve toplam 3659 faaliyet yapılmıştır. Bu faaliyetlerin %55,1’inin doğrudan faaliyet, %16,6’sının dolaylı faaliyet ve %27,9’unun da kişisel faaliyet olduğu belirlenmiştir. En sık tekrarlanan faaliyetin arkadaşlarla sohbet etme, en çok tekrarlanan faaliyet gruplarının kişisel ve doğrudan faaliyetler olduğu, servisler arasında en fazla faaliyeti çocuk hastalıkları servisinin yaptığı görülmüştür. Eğitim durumlarına göre bakıldığında lisans mezunu hemşirelerin doğrudan, dolaylı ve kişisel faaliyetleri daha fazla gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerin uyguladıkları faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ayırdıkları sürelerin çalıştıkları servislerdeki hastaların bakım gereksinimine ve yoğunluklarına göre değişim gösterdiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan faaliyet, dolaylı faaliyet, hemşirelik, hemşirelik bakımı, zaman etüdü


Evaluation of Clinical Activities by Nurses Through Time Study

Chatitze Chousein1, Manar Aslan2
1Nurse, Suleymanpasa, Tekirdag, Turkey
2Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Edirne, Turkey

Aim: The research was conducted to determine how nurses use their time in a state hospital.
Method: The research was conducted with the observation method in four selected wards of a provincial public hospital between 21.01.2019-28.06.2019. The observations were made by the researcher by recording the daily activities of the nurses, which were created as a result of the literature review, into three groups (direct, indirect, and personal). The research was conducted with a total of 30 high school, associate, and undergraduate graduate nurses working in the pediatric health and diseases service (8 nurse), orthopedics and traumatology (7 nurse), chest diseases (8 nurse), and cardiology and cardiovascular surgery (7 nurse) each were observed three times.
Results: As a result of the observations, 87 different activities and a total of 3659 activities were carried out. It has been determined that 55.1% of these activities are direct activities, 16.6% are indirect activities and 27.9% are personal activities. It was observed that the most frequently repeated activity was chatting with friends, the most repeated activity groups were personal and direct activities, and the most frequent activity was the pediatric service. Considering their educational status, it was concluded that nurses with undergraduate degrees perform more direct, indirect and personal activities.
Conclusion: As a result, it was found that the activities carried out by the nurses and the time they allocated to these activities varied according to the care needs and intensities of the services they worked.

Keywords: Direct activity, indirect activity, nursing, nursing care, time study


Chatitze Chousein, Manar Aslan. Evaluation of Clinical Activities by Nurses Through Time Study. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 178-189

Sorumlu Yazar: Manar Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale