ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Küresel Salgın Sürecindeki Hemşirelik Haftasında Paylaşılan Türkçe Twitter İletilerinin Duygu Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 230-238 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.20053  

Küresel Salgın Sürecindeki Hemşirelik Haftasında Paylaşılan Türkçe Twitter İletilerinin Duygu Analizi

Muzaffer Berna Doğan1, Volkan Oban2, Gül Dikeç3
1Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 küresel salgını sürecinde hemşirelik haftasını da içeren iki haftalık bir dönemde hemşirelikle ilgili Türkçe iletilerin (tweet) yapay zekâ tabanlı duygu analizini yapmaktır.
Yöntem: Çalışma retrospektif, tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Türkçe iletiler 04-19 Mayıs 2021 tarihleri arasında “hemşire, hemşirelik, hemşirelik haftası” anahtar sözcükleri kullanılarak, Python Library Tweepy ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Toplam 24.944 ileti belirlenmiştir. Yapay zekaya dayalı duygu analizi gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, hemşirelikle ilgili iletilerin genellikle yansız/tarafsız duygular içerdiği görülmüştür. Olumsuz iletilerde sıklıkla hemşirelerin yaşadığı sorunlar dile getirilmiştir. İletilerde belirtilen sorunların; hemşireliğin toplumsal cinsiyet algısı, hemşireliğin profesyonelliği, salgın döneminde tükenmişlik, düşük maaşlar, hemşirelik işgücünün yetersizliği ve eşitsizlikler, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve hemşire ölümleri vb. ilgili olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Toplumun hemşireliğe yönelik algısı, hemşirelik sorunları, hemşirelik mesleğinin kimliği, profesyonelliği ve görünürlüğü ile ilgili farkındalığın artırılması için sosyal medya uygulamalarının kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, sosyal medya, yapay zekâ, doğal dil işleme


A Sentiment Analysis of Turkish Tweets Shared in Nursing Week During the Pandemic

Muzaffer Berna Doğan1, Volkan Oban2, Gül Dikeç3
1Arel University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istinye University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Digital Game Design, Istanbul, Turkey
3Fenerbahce University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Aim: This study aimed to conduct an artificial intelligence-based sentiment analysis of Turkish tweets about nursing during the nursing week during the COVID-19 pandemic.
Method: This is a retrospective descriptive survey. Between May 4 and May 19, 2021, Turkish tweets were analyzed using the Python library Tweepy. The search terms “nurse, nursing, and nursing week” were used to analyzed tweets for their positivity, neutrality, or negativity.
Results: The analysis of 24,944 tweets revealed that tweets frequently express neutral emotions. The negative tweets frequently discussed issues such as societal gender perception, professionalism, burnout during the pandemic, salaries, inadequate nursing workforce, inequalities, violence against healthcare professionals, and the deaths of nurses.
Conclusions: Social media applications can be recommended as important tools for raising awareness of the nursing profession identity, professionalism, visibility, and the perception of society towards nursing, nursing problems, and recommendations for solutions.

Keywords: Nursing, social media, artificial intelligence, natural language processing


Muzaffer Berna Doğan, Volkan Oban, Gül Dikeç. A Sentiment Analysis of Turkish Tweets Shared in Nursing Week During the Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 230-238

Sorumlu Yazar: Muzaffer Berna Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale