ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
1912-1958 Yılları Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Pullarında Kullanılan Hemşire İmgesinin Toplumsal Kadın Algısına Etkisi: Doküman İncelemesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 200-216 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.29053  

1912-1958 Yılları Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Pullarında Kullanılan Hemşire İmgesinin Toplumsal Kadın Algısına Etkisi: Doküman İncelemesi

Nesrin Özdil1, Bahadır Elal2, Ülkü Baykal3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Topkapı Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Pul, tam bağımsızlık aracı olarak, ülke içinde ve dışında devletleri temsil eden, toplumsal algıyı etkileyen sosyoekonomik göstergelerdendir. Pulların içerikleri ve mesajları iktidar tarafından belirlenmektedir. Hemşirelik mesleği, Türk toplumuna ilk kez devlet eliyle pullarla tanıtılmıştır.
Amaç: Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde basılan pullardaki hemşire figürlerinin; kullanım nedeninin, hemşire imgesinin topluma nasıl yansıtıldığının, yurt içine ve yurt dışına hangi söylemlerin aktarılmaya çalışıldığının incelenmesidir.
Yöntem: 1912-1958 yılları arasında posta pullarıyla birlikte kullanılan Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Pullarında yer alan hemşire figürleri, doküman analizi yöntemlerinden içerik analizi ve eleştirel söylem analizi tasarımıyla incelenmiştir.
Bulgular: Kadın bir erkek ile yan yana ve eşit olarak ilk kez devlet eliyle, resmi bir evrakta hemşire olarak resmedilmiştir. Toplumda edilgen halde bulunan kadının pullarda asker, bayrak ve hemşire imgesi ile güçlendiği, çağdaş kadın imgesinin Türk toplumuna ve dünyaya hemşire figürüyle aktarıldığı görülmüştür.
Sonuç: Türk tarihinde hemşirelik devlet tarafından yüceltilerek, kadınları mesleğe yönlendirmek amacıyla hemşirelik figürü olumlu toplumsal algı oluşturmada kullanılmıştır. Ayrıca, dünyaya ve topluma kadın algısının meslek sahibi, sosyal ve ekonomik yaşama katılım sağlayan birey olarak bu pullarla aktarıldığı, hemşireliğe verilen önemi, mesleğe özendirme çalışmalarını, güç, saygı, şefkat ve güven gibi kurumlara duyulan duygu ve değerin pullarda hemşire figürleri ile aktarıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Filateli, pul, hemşire, kadın algısı, imaj, hemşirelik imgesi


The Effect of The Nursing Image Used in the Red Crescent and Child Welfare Agency Stamps Between 1912-1958 on the Social Perception of Women: A Review

Nesrin Özdil1, Bahadır Elal2, Ülkü Baykal3
1Istanbul University-Cerrahpasa, Graduate School of Education, Nursing Management PhD Program Student, Istanbul, Turkey
2Istanbul Topkapı University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Graphic Design, Istanbul, Turkey
3Istanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Administration, Istanbul, Turkey

Introduction: Nursing and its image were introduced to Turkish society for the first time with stamps by the government.
Aim: This study aims to investigate the nurse figures and the reasons for their use, how the nurse image is reflected in society, and what discourses are intended to be communicated domestically and internationally on the stamps commemorating the end of the Ottoman Empire and the beginning of the Republic of Turkey.
Method: Nurse figures on the Red Crescent and Child Welfare Agency compassion stamps, which were used together with postage stamps between 1912-1958, are analyzed with the document analysis method and content analysis and critical discourse analysis design.
Results: It can be seen that the woman was represented in an official document as a nurse, side by side and equal with a man, for the first time by the state during the era when stamps were issued.
Conclusion: It has been seen that the perception of women in the world and society is conveyed with these stamps as an individual who has a profession and participates in social and economic life, the importance is given to nursing, the efforts to encourage the profession, the emotion and value of institutions such as power, respect, compassion, and trust are conveyed with nurse figures on the stamps.

Keywords: Philately, stamp, nurse, woman perception, image, nursing image


Nesrin Özdil, Bahadır Elal, Ülkü Baykal. The Effect of The Nursing Image Used in the Red Crescent and Child Welfare Agency Stamps Between 1912-1958 on the Social Perception of Women: A Review. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 200-216

Sorumlu Yazar: Nesrin Özdil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale