ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Pandeminin Erken Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19’dan Korunma Davranışları, Bilgi Algıları ve Psikolojik Etkileri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 261-271 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.66934  

Pandeminin Erken Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19’dan Korunma Davranışları, Bilgi Algıları ve Psikolojik Etkileri

Kübra Pınar Gürkan, Burcu Cengiz
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: COVID-19 küresel salgını nedeniyle ölüm riskinin yanında tüm insanlar üzerinde psikolojik etkileri de olmuştur. Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin COVID-19’dan korunma davranışları ve salgının psikolojik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada kesitsel ve tanımlayıcı bir tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki 685 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.
Bulgular: Öğrencilerin COVID-19’a ilişkin haberleri sosyal medya ve TV üzerinden takip ettikleri ve bilgi algılarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kız öğrencilerin kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur ve ailesinde kronik hastalığı olanların olmayanlara göre salgından psikolojik olarak daha fazla etkilendiği görülmüştür. Ailedeki kronik hastalığı olan birey sayısı arttıkça kaygıda artma olduğu, öğrencilerin salgının erken dönemindeki sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi koruma davranışlarını gösterdikleri saptanmıştır.
Sonuç: Geleceğin hemşireleri sağlığı sisteminde önemli bir meslek grubu olarak sağlığın korunması, geliştirilmesinde ve hastalıkların tedavisinde yer alacaktır. Salgın sırasında ruh sağlığı ve psikolojik gereksinimlerin belirlenmesi, salgın yönetim sürecine büyük katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, salgın, COVID-19, korunma davranışları, psikolojik etkileri


Nursing Students’ Protective Behaviors towards COVID-19, their Perception of Information, and the Psychological Effects in the Early Stages of the Pandemic

Kübra Pınar Gürkan, Burcu Cengiz
Dokuz Eylül University, Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, Izmir, Turkey

Aim: The pandemic has psychological effects on all people and the risk of death due to COVID-19. Future nurses are expected to be as prepared as possible for public health emergencies such as the pandemic. This study was conducted to determine nursing students’ protective behaviors from COVID-19 and the psychological effects of the pandemic.
Method: A descriptive and cross-sectional design was used in this study. The sample of the study consisted of 685 nursing students in Turkey.
Results: The students followed the news about COVID-19 on social media and TV, and their perception of information was moderate. The anxiety levels of female students were higher, and those with a family history of chronic diseases were more psychologically affected by the pandemic than those who did not. As the number of individuals with chronic diseases in the family increased, anxiety levels also increased. It was determined that students showed protective behaviors such as social distance and mask use in the early stages of the pandemic.
Conclusion: Nurses of the future will be involved in protecting and promoting health and treating illness as an important professional group in the health care system. Identifying mental health and psychological needs during the pandemic will be an important contribution to the management of the pandemic.

Keywords: Nursing student, pandemic, COVID-19, protective behaviors, psychological effects


Kübra Pınar Gürkan, Burcu Cengiz. Nursing Students’ Protective Behaviors towards COVID-19, their Perception of Information, and the Psychological Effects in the Early Stages of the Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 261-271

Sorumlu Yazar: Kübra Pınar Gürkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale