ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire Akademisyenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 169-177 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.28199  

Hemşire Akademisyenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

Begüm Yalçın1, Güzin Ayan2
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okulu, Kütahya, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, hemşire akademisyenlerin örgütsel sessizlik davranışlarını ve etkileyen etmenleri belirlemeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, Türkiye genelinde çalışan 127 hemşire öğretim elamanına çevrimiçi anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Örgütsel Sessizlik Davranışı Ölçeği, tanımlayıcı bilgi formu ve çalışma ortamına ilişkin bilgiler ile konuşma tercihlerini kapsayan 14 soruluk veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Katılımcılar en yüksek ortalamayı kabullenici sessizlik alt boyutundan (3.33±.89) elde etmiş olup çoklu regresyon analizi sonucunda “akademik kariyeri olumsuz etkileneceği için sessiz kalma” seçeneğinin, örgütsel sessizlik davranış ölçeğinin tüm alt boyutlarında en fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Sonuç: Hemşire eğitimciler geleceğin hemşirelerini güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Hemşireliğe değerli katkılarda bulunabilmek için tüm öğretim elemanlarının korkusuz ve örgütsel sessizliği engelleyen bir ortamda çalışması gerekmektedir. Hemşirelik mesleğini geliştirmek için dekanlar/direktörler ve politika yapıcıların açık iletişimi desteklemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sessizlik, hemşire akademisyenler, iletişim, akademik çalışma ortamı


Determining the Organizational Silence Behavior of Nursing Faculty Members and Affecting Factors

Begüm Yalçın1, Güzin Ayan2
1Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Istinye University, Istanbul, Turkey
2Kütahya Health Sciences University, Gediz Health Services Vocational School, Department of First Aid and Emergency, Kütahya, Turkey

Aim: The purpose of this study was to determine the organizational silence behaviors of nursing faculty members and the factors that influence them.
Method: This descriptive, cross-sectional study was conducted using an online survey of 127 nursing faculty members working in Turkey. The data were gathered using the Organizational Silence Behavior Scale and a 14-item survey for sociodemographic and job-related information and preferences for speaking up.
Results: The participants obtained the highest mean score from “acquiescence silence” (3.33±.89), and the result of the multiple regression analysis revealed that “remaining silent because academic career would be negatively affected” had the greatest influence on the subscales of the Organization Silence Behavior Scale.
Conclusion: Nursing faculty play an important role in empowering future nurses. To make valuable contributions to nursing, all faculty members should work in an environment without fear and inhibit organizational silence. To improve the nursing profession, deans/directors and policymakers in nursing should support open communication.

Keywords: Organizational silence, nursing faculty, communication, academic work environment


Begüm Yalçın, Güzin Ayan. Determining the Organizational Silence Behavior of Nursing Faculty Members and Affecting Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 169-177

Sorumlu Yazar: Begüm Yalçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale