ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelikte Mesleki Hazır Oluşluk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of Nursing Professional Readiness Perception Scale
Merve Tarhan, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2021.05025  Sayfalar 1 - 11

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri ile Mesleki Güdülenmeleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nursing Students’ Self-Efficiency and Vocational Motivation
Zeliha Cengiz, Züleyha Gürdap, Ela Karaca, Merve Acun
doi: 10.5222/SHYD.2021.24855  Sayfalar 12 - 20

7.
Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Geleceği ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Career Future and Image Perception of Nursing Profession in Nursing Students
Sevim Şen, Sedef Özdilek, Elif Nazlı Öz
doi: 10.5222/SHYD.2021.62408  Sayfalar 21 - 30

8.
Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları ve Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları
Ethical Leadership Behavior of Managers’ and Nurses’ Perceptions of Organizational Justice
Gözde Çitak, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5222/SHYD.2021.64326  Sayfalar 31 - 41

9.
Yönetici Hemşire Çalışma Ortamı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Turkish Adaptation Of The Nurse Manager Practice Environment Scale
Ayşe Tosun, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2021.42650  Sayfalar 42 - 53

10.
Hemşirelerin İş Doyumunun İncelenmesi
Investigation of Job Satisfaction of Nurses
Canan Eraydın, Ozlem Kardaş Kin, Sinem Andık, Uğur Türk
doi: 10.5222/SHYD.2021.83702  Sayfalar 54 - 64

11.
Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi
Determination Of Nursing Students’ Time Management Skills
Ceylan Bıçkıcı, Serap Torun
doi: 10.5222/SHYD.2021.10327  Sayfalar 65 - 76

12.
X ve Y Kuşağındaki Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Karşılaştırılması
Comparing The Professional Commitment of Midwives from X and Y Generations
Mehtap Gümüşdaş, Merve Lazoğlu, Serap Ejder Apay
doi: 10.5222/SHYD.2021.52385  Sayfalar 77 - 85

13.
Hemşirelerin Tıbbi Hatalara İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Nurses’ Attitudes Toward Medical Errors
Ebru Önler, Tülin Yıldız, Esra Aktaş Kılıç
doi: 10.5222/SHYD.2021.99815  Sayfalar 86 - 93

14.
Hemşirelerin Periferik Venöz Katetere Bağlı Komplikasyonların Önlenmesine Yönelik Kanıt Temelli Uygulamaları Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Evidence-Based Examples of Nurses’ Prevention of Peripheral Venous Catheter-Related Complications
Dilek Cukurlu, Selma Atay
doi: 10.5222/SHYD.2021.97820  Sayfalar 94 - 103

DERLEME
15.
Bir İhmal Hatası: Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı
An Omission Error: Missed Nursing Care
Gülcan Taşkıran Eskici, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2021.28190  Sayfalar 104 - 110

16.
Sağlık Çalışanlarının Farklılıklara Yönelik Tutumları Bağlamında Farklılıkların Yönetimi
Management of Diversities in The Context of Healthcare Professionals’ Attitudes Towards Diversities
Hanife Çakır, Arzu Kader Harmanci Seren
doi: 10.5222/SHYD.2021.76598  Sayfalar 111 - 117

17.
Türkiye ve Bulgaristan’ın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Turkey and Bulgaria’s Health Systems
Rujnan Tuna
doi: 10.5222/SHYD.2021.66487  Sayfalar 118 - 124

18.
Hemşirelerde Zaman Yönetiminin Önemi
The Importance of Time Management in Nursing
Naile Boduç, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2021.40316  Sayfalar 125 - 131

19.
Hemşirelerin Medyayı Kullanmaları: Yeni Koronavirüs Hastalığı Örneği
Using Media by Nurses: A Case of Novel Coronavirus Disease
Abdulsamed Kaya, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2021.68553  Sayfalar 132 - 138 

LookUs & Online Makale