ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Tıbbi Hatalara İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 86-93 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.99815  

Hemşirelerin Tıbbi Hatalara İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Ebru Önler, Tülin Yıldız, Esra Aktaş Kılıç
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin tıbbi hatalara ilişkin tutumlarını değerlendirmek amacıyla
gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırmanın verileri, bir üniversite hastanesinde görevli 149 hemşireden, Güleç ve
Seren İntepeler (2013) tarafından geliştirilen Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği ve literatür doğrultusunda
hazırlanan çalışan bilgi formu kullanılarak toplandı.
Bulgular: Hemşirelerin genellikle tıbbi hatalara ilişkin olumlu tutumlarının olduğu, yoğun bakım
hemşirelerin hatalara ilişkin servis hemşirelerinden daha olumlu tutumları olduğu bulundu.
Hatalara neden olan faktörler, hasta sayısının fazla olması, çalışan sayısının az olması, iş
yükününün fazla olması, bilgi ve deneyim eksikliği olarak belirlendi. Hemşirelerin çoğunluğu,
hataların rapor edilmesinin hata sayısını azalttığına inanırken, çoğu sorumlu oldukları hataları
bildirmekten kaçınmaktadır.
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, hemşire yöneticileri ve liderlerinin hemşirelerin tıbbi hatalara
ilişkin tutumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamaları, onları desteklemeleri ve çalışma
ortamlarını geliştirmeleri açısından yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, tıbbi hatalar, hemşireler, ikinci kurban sendromu, adil kültür


Evaluation of Nurses’ Attitudes Toward Medical Errors

Ebru Önler, Tülin Yıldız, Esra Aktaş Kılıç
Tekirdağ Namık Kemal University Nursing Department

Aim: This study was realized with the aim to evaluate nurses’ attitudes toward medical errors.
Method: Data were collected from 149 nurses in a university hospital in Turkey, using the Scale
of Attitudes toward Medical Errors developed by Güleç and Seren Intepeler (2013) and a staff
information form prepared in line with the literature data.
Results: Nurses’ attitudes toward errors were generally positive, and intensive care unit (ICU)
nurses were found to have more positive attitudes toward errors than ward nurses. The factors
that caused medical errors included an increasing number of patients per shift, a workforce
shortage, an intensifying workload, and lack of knowledge and experience. While the majority
of the nurses believed that reporting errors decreased the number of errors, most of them
refrained from reporting errors for which they were responsible.
Conclusion: The results may be useful for nurse managers and leaders to reach a more
comprehensive understanding of nurses’ attitudes toward medical errors and to encourage
them to support their staff and improving their working environment.

Keywords: Patient safety, medical errors, nurses, second victim syndrome, just culture


Ebru Önler, Tülin Yıldız, Esra Aktaş Kılıç. Evaluation of Nurses’ Attitudes Toward Medical Errors. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 86-93

Sorumlu Yazar: Ebru Önler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale