ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir İhmal Hatası: Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 104-110 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.28190  

Bir İhmal Hatası: Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı

Gülcan Taşkıran Eskici1, Ülkü Baykal2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Samsun
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Karşılanmayan hemşirelik bakımı konusu son yıllarda alan yazında giderek artan bir ilgi ile
araştırılmaktadır. Çalışmalarda, karşılanmayan hemşirelik bakımının sıklığına, nedenlerine, ilişkili
etmenlere ve sonuçlarına odaklanılmıştır. Dünyanın pek çok bölgesinde yürütülen araştırma
sonuçlarında, gerekli hemşirelik bakımının çeşitli nedenlerden dolayı ihmal edildiği gösterilmektedir.
Bu durum karşılanmayan hemşirelik bakımının küresel ölçekte bir sorun oluşturduğunu
gösterirken, aynı zamanda dünya genelinde araştırmacıların bu konu üzerinde yoğunlaşmasına
da yol açmaktadır. Ancak, Türkiye’de karşılanmayan hemşirelik bakımını konu alan yalnızca
iki araştırma makalesine rastlanmış olup bu konuda daha fazla araştırmaya ve kanıta
gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla bu derlemede, hemşirelerin ve yönetici hemşirelerin bu
konudaki farkındalıklarının sağlanması ve ulusal yazına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karşılanmayan hemşirelik bakımı, Hemşirelik, Hasta güvenliği, İhmal


An Omission Error: Missed Nursing Care

Gülcan Taşkıran Eskici1, Ülkü Baykal2
1Ondokuz Mayis University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Administration, Samsun/Turkey
2Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Administration, Istanbul/Turkey

Missed nursing care is being explored with an increasing interest in the literature in recent
years. Studies have focused on the frequency, reasons, associated factors, predicting factors
and consequences of missed nursing care. The results of research conducted in many regions
of the world show that the necessary nursing care is missed for various reasons. While this
fact shows that missed nursing care is a global problem, it also attracts researchers around the
world to focus on this issue. However, there are only two research articles investigating missed
nursing care in Turkey, so further research and evidence are needed on this subject. Therefore,
in this review, it was aimed to raise awareness of nurses and executive nurses on this issue and
to contribute to the national literature.

Keywords: Missed nursing care, Nursing, Patient safety, Omission


Gülcan Taşkıran Eskici, Ülkü Baykal. An Omission Error: Missed Nursing Care. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 104-110

Sorumlu Yazar: Gülcan Taşkıran Eskici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale