ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Medyayı Kullanmaları: Yeni Koronavirüs Hastalığı Örneği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 132-138 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.68553  

Hemşirelerin Medyayı Kullanmaları: Yeni Koronavirüs Hastalığı Örneği

Abdulsamed Kaya1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Muş, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kitle iletişim araçlarını anlatmak için kullanılan medya, topluma ilişkin mesajların ve bilgilerin
aktarılmasını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre medya, kamu çıkarları ve politikalar
konularında kitleleri etkilemede önemli bir güce sahiptir. Hemşireler, bireysel veya mesleki kuruluşlar
aracılığıyla medyayı öncelikli olarak ele alarak, mesleğin medyadaki imajını ve mesleği
etkileyen politika sorunlarını ortaya koymada etkili olabilirler. Hemşirelik araştırmalarını kamuoyuna
sunmaya ve medyayı bu amaçla kullanmaya yönelik daha tutarlı bir yaklaşım, halkın
hemşireliği olduğu gibi algılamasını sağlayacak ve araştırma kullanımını destekleyecektir. Bu
derlemede, hemşirelerin medya aracılığıyla neler yapabileceği konusunda temel bilgiler verilmeye
çalışılmış ve 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinde Mart 2020’de de Türkiye’de ilk kez
ortaya çıkan yeni Koronavirüs hastalığı sürecinde medyada yer alan hemşirelikle ilgili eylemler
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, medya, sağlık politikası, yeni koronavirüs hastalığı, COVID-19.


Using Media by Nurses: A Case of Novel Coronavirus Disease

Abdulsamed Kaya1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Mus Alparslan University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Nursing Fundamentals, Mus, Turkey
2University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing, Department of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul, Turkey

The term “media” used to explain the mass media provides the transmission of messages and
information regarding the society. According to the researches, media has an important power
in influencing the masses in terms of public interests and policies. By addressing the media as a
priority, through individual or professional organizations, nurses can be effective in exposing the
profession’s image in the media and policy issues affecting the profession. A more consistent
approach to presenting nursing research to the public and using the media for this purpose will
enable the public to perceive nursing as it is and support the use of research. In this review,
basic knowledge tried to be provided by the nurses about what to do through the media and,
the actions taken in the media related to the novel coronavirus disease which emerged first
at the end of 2019 in Wuhan Province of China and in March 2020 in Turkey, were examined.

Keywords: Nurse, media, health policy, novel coronavirus disease, COVID-19.


Abdulsamed Kaya, Arzu Kader Harmancı Seren. Using Media by Nurses: A Case of Novel Coronavirus Disease. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 132-138

Sorumlu Yazar: Abdulsamed Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale