ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye ve Bulgaristan’ın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 118-124 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.66487  

Türkiye ve Bulgaristan’ın Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması

Rujnan Tuna
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Sağlık sistemi, sağlığı geliştirmek amacına yönelik her türlü hizmeti barındıran girdi, süreç, çıktı
ve sonuç bileşenlerinden oluşan bir bütündür. Günümüzde ülkeler sağlık sistemlerinin etkinliği
sürdürürken, sağlık harcamalarını da kontrol edebilmek için farklı sağlık sistemleri geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, Türkiye ve Bulgaristan’ın sağlık sistemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada; Türkiye’nin nüfus yapısının Bulgaristan’a göre çok daha genç olduğu belirlenmiş
olmakla birlikte, Türkiye’deki hastane sayısının daha fazla olmasına karşın kişi başına düşen
hastane yatak sayısı ve sağlık çalışanı oranının Bulgaristan’a oranla daha düşük olduğu saptanmıştır.
Türkiye’de sağlık hizmetinin devlet güvencesi kapsamında tüm vatandaşlara ulaştırılması
amaçlanmış iken Bulgaristan’da bireysel sağlık sözleşmeleri ile düşük gelirli vatandaşların
kapsam dışı bırakıldığı görülmüştür. Ayrıca, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu devlet sorumluluğunda
yürütülürken, Bulgaristan’da sağlık hizmetinin devlet sorumluluğundan çok bireylerin
ödediği bireysel primler ile satın alındığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, sağlık sistemi, Türkiye


Comparison of Turkey and Bulgaria’s Health Systems

Rujnan Tuna
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Istanbul, Turkey

The health system as a whole consists of inputs, processes, outputs and result elements that
are contained within all kinds of services in order to improve health. Today, countries have
developed different health systems in order to control the health expenditures while maintaining
the effectiveness of health systems. The aim of this study was to compare the infrastructure
of health systems in Turkey and Bulgaria. Population of Bulgaria is much younger compared
to Turkey’s population. However, although higher number of hospitals are located in Turkey;
the number of hospital beds per person and the proportion of healthcare workers are lower
than that of Bulgaria. It was also observed that the aim is to ensure a state guarantee to all
citizens within the scope of health services in Turkey. However, in Bulgaria, it was observed that
low income citizens were excluded from these services by individual health contracts. While
the provision of health services in Turkey is carried out under state responsibility, in Bulgaria
provision of health services is not under state responsibility but these services are purchased
with premiums paid by individuals.

Keywords: Bulgaria, health system, Turkey


Rujnan Tuna. Comparison of Turkey and Bulgaria’s Health Systems. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 118-124

Sorumlu Yazar: Rujnan Tuna, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale