ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanlarının Farklılıklara Yönelik Tutumları Bağlamında Farklılıkların Yönetimi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 111-117 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.76598  

Sağlık Çalışanlarının Farklılıklara Yönelik Tutumları Bağlamında Farklılıkların Yönetimi

Hanife Çakır1, Arzu Kader Harmanci Seren2
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Dünyada farklı kültürlere sahip, farklı etnik kökenlerden, farklı coğrafyalardan gelen ve farklı dilleri
konuşan insanlar giderek daha fazla bir arada yaşamaktadır. Yaşanan bu değişim, yönetim
uygulamalarında da karşılığını bulmakta ve bilimsel yazınlarda farklılıkların yönetimine ilişkin
yaklaşımlara daha fazla yer verilmektedir. Bu çalışmada, var olan ulusal ve uluslararası bilimsel
yazınlar ışığında sağlık meslek üyelerinin farklılıklara karşı tutumlarının ve bu tutumları etkileyen
etmenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu konu alanında bilimsel yazın eksikliği dikkate
alınarak yapılan bu çalışmada, derlenen verilerin hemşirelik alanında farklılıkların yönetimine
ilişkin uygulamalarda yararlı olması amaç edinilmiştir. Çalışmanın özellikle yönetici hemşirelere
farklılıklara karşı mesleki bir bakış açısı ve yönetimde değişen bakış açılarına ilişkin farkındalık
kazandırması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Farklılıkların yönetimi, sağlık hizmeti, hemşirelik


Management of Diversities in The Context of Healthcare Professionals’ Attitudes Towards Diversities

Hanife Çakır1, Arzu Kader Harmanci Seren2
1University of Health Sciences, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Nursing,Department of Nursing Administration

People belonging to different cultures, ethnic origins, geographic regions, speak different
languages and live together more and more in the world. This change has also found its
counterpart in management practices, and diversity management approaches have begun to
be included in the literature. In the light of the existing national and international literature,
the study aimed to examine health professionals’ attitudes towards diversities and the factors
affecting their attitudes. Considering the lack of literature in this field, the data compiled in this
study are aimed to be useful in practices related to the management of diversities in the field
of nursing. The study aims to provide a professional perspective on diversity and awareness of
changing management paradigms for the manager nurses.

Keywords: Management of diversities, healthcare, nursing


Hanife Çakır, Arzu Kader Harmanci Seren. Management of Diversities in The Context of Healthcare Professionals’ Attitudes Towards Diversities. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 111-117

Sorumlu Yazar: Hanife Çakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale