ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V

4.
Editörden
Editorial

Sayfalar VI - VII

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Akademisyenlerin Stres ve Performans Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Determining Stress and Performance Levels of Academics: A Cross-Sectional Study
Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Zeynep Arabacı
doi: 10.54304/SHYD.2023.65707  Sayfalar 293 - 300

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler
The Factors Affecting the Academic Self-Efficacy Levels of Nursing Students
Selda Yüzer Alsaç, Gülay Öztaş
doi: 10.54304/SHYD.2023.55477  Sayfalar 301 - 309

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ile Kişisel ve Sosyal Sorumlulukları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence and Personal and Social Responsibilities of Nursing Students
Betül Bayrak, Aleyna Çelik, Meryem Sevinç, Beyza Alev
doi: 10.54304/SHYD.2023.57475  Sayfalar 310 - 318

8.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin COVID-19 Korkusunun ve Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Fear of COVID-19 and Professional Professionalism of Intensive Care Nurses
Kenan Gümüş, Ali Başgün, Gülden Küçükakça Çelik
doi: 10.54304/SHYD.2023.38258  Sayfalar 319 - 326

9.
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi ve Öneriler
Evaluation of Working Conditions of Nurses During the COVID-19 Pandemic and Recommendations
Elif Kılıç Güner, Çiğdem Torun Kılıç, Havva Öztürk
doi: 10.54304/SHYD.2023.37640  Sayfalar 327 - 337

10.
COVID-19 Korkusu, Duygusal Emek Kullanımı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Aile Hekimleri Örneği
Relationships Between Fear of COVID-19, Use of Emotional Labor and Turnover Intention: The Case of Family Physicians
Ferda Alper Ay, Edanur Hayta, Sidal Akçay
doi: 10.54304/SHYD.2023.70894  Sayfalar 338 - 349

11.
COVID-19 Küresel Salgınında Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerinin Hemşirelerin İkincil Travmatik Stres Düzeylerine Etkisi
The Effect of Managers’ Crisis Management Skills on the Secondary Traumatic Stress Levels of Nurses in the COVID-19 Pandemic
Çiğdem Torun Kılıç, Oya Çelebi Çakıroğlu, Aysel Özsaban, Havva Öztürk
doi: 10.54304/SHYD.2023.93764  Sayfalar 350 - 357

12.
Merhamet Yorgunluğu ve Duygusal Emek İlişkisi
Compassion Fatigue and Emtional Labor Relationship
Sema Urnek, Aydan Yüceler
doi: 10.54304/SHYD.2023.34392  Sayfalar 358 - 367

13.
Hemşirelerde Algılanan Stres Düzeyi İle İş Yaşamı Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between the Perceived Stress Level of Nurses and the Quality of Work Life
Mücahit Karaman, Büşra Altınel
doi: 10.54304/SHYD.2023.54037  Sayfalar 368 - 377

14.
Yönetici Hemşire Becerilerini Değerlendirme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirilme Çalışması
Scale for Assessment of Nurse Manager Skills: A Scale Development Study
Gülcan Çiftçioğlu Yalçın, Emine Türkmen, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2023.05902  Sayfalar 378 - 391

15.
Yenidoğan Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulama Liderliği, Kanıta Dayalı Uygulama Çalışma Ortamı ve Tutumları ile Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakım Uygulamalarına Katılımı Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma
The Relationship Between Neonatal Nurses’ Attitudes, Evidence-Based Practice Leadership Evidence Based Practice Work Environment, and the Involvement of Parents on in Family Centered Care Practices: A Cross-Sectional Study
Selvinaz Albayrak, Zehra Kan Öntürk, Emine Türkmen, Nilgün Göktepe, Sabiha Çağlayan
doi: 10.54304/SHYD.2023.06978  Sayfalar 392 - 404

16.
Yönetici Hemşirelerin Mesleki Değerleri ve Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of The Professional Values and Leadership Features of Executive Nurses
Rana Can Özdemir, Meryem Türkan Işık, Çiler Çokan Dönmez
doi: 10.54304/SHYD.2023.07108  Sayfalar 405 - 413

17.
Uluslararası Hemşireler Birliğinin Hemşireler Günü “Tematik Kitapçıklarının’’ Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi
Evaluation of the Nursing Day "Thematic Booklets’’ of the International Council of Nurses in The Historical Process
Lütfiye Gökçe, Özüm Erkin, Şafak Dağhan
doi: 10.54304/SHYD.2023.32704  Sayfalar 414 - 426

DERLEME
18.
Avrupa’da ve Türkiye’de Göçmen Çocukların Sağlığına Yönelik Politikalar
Policies for the Health of Migrant Children in Europe and Turkey
Zeynep Aközlü
doi: 10.54304/SHYD.2023.19870  Sayfalar 427 - 432

19.
Mantar Yönetim Yaklaşımı ve Hemşirelik
Mushroom Management Approach and Nursing
Fatma Demirkaya
doi: 10.54304/SHYD.2023.21704  Sayfalar 433 - 437 

LookUs & Online Makale