ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Avrupa’da ve Türkiye’de Göçmen Çocukların Sağlığına Yönelik Politikalar [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 427-432 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.19870  

Avrupa’da ve Türkiye’de Göçmen Çocukların Sağlığına Yönelik Politikalar

Zeynep Aközlü
Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

Sağlık hakkı, çeşitli uluslararası anlaşma ve metinlerde yazılı evrensel, temel bir sosyal haktır. Buna karşın göçmen bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma durumları, göç ettikleri ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bu sorundan en çok etkilenen gruplardan biri çocuklar olup, çocuklar korunmaya ve özel bakıma gereksinim duyan varlıklar olarak öncelikle korunması gereken grubu oluşturmaktadır. Uluslararası anlaşmalar, göçmen çocukların sağlık hakkını ve sağlık hizmetlerine adil erişimini tanımakta, ancak ülkelerin kısıtlayıcı göç politikaları, sağlık sistemlerindeki güçlükler ve hizmet sağlayıcıların önündeki engeller, göçmen çocukların sağlık bakımına erişmesinde farklılıklar ve zorluklar yaratmaktadır. Günümüzde Avrupa ülkelerinin, sahip oldukları yüksek refah düzeyi nedeniyle göçmenlerin hedefi olduğu belirtilmektedir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle göçmenler için hem bir geçiş ülkesi hem de varış ülkesi olabilmektedir. Bu nedenle bu derlemede, Avrupa’da ve Türkiye’de göçmen çocukların sağlığına yönelik politikaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, çocuk, sağlık hakkı


Policies for the Health of Migrant Children in Europe and Turkey

Zeynep Aközlü
Maltepe University School of Nursing, İstanbul, Türkiye

The right to health is a universal, fundamental social right written in various international agreements and texts. On the other hand, the use of health services by immigrants varies according to the countries they migrate to. One of the groups most affected by this problem is children. However, children are creatures that need protection and special care. International agreements recognize migrant children's right to health and fair access to health services, but restrictive immigration policies of countries, difficulties in health systems, and barriers to service providers create differences and difficulties in accessing health care for migrant children. Today, it is stated that European countries are the target of immigrants due to their high level of welfare. Due to its geographical location, Turkey is both a transit country and a destination for immigrants. Therefore, in this review, it is aimed at examining the policies for the health of migrant children in Europe and Turkey.

Keywords: Immigration, migrant, child, right to health


Zeynep Aközlü. Policies for the Health of Migrant Children in Europe and Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 427-432

Sorumlu Yazar: Zeynep Aközlü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale