ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Mantar Yönetim Yaklaşımı ve Hemşirelik [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 433-437 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.21704  

Mantar Yönetim Yaklaşımı ve Hemşirelik

Fatma Demirkaya
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

Mantar yönetimi, henüz yeni araştırılmaya başlanan, mantarların yetiştirilmesi metaforundan yola çıkılarak tanımlanmakta olan bir yönetim yaklaşımıdır. Mantar yetiştiriciliğinde, mantarlar karanlık bir ortamda, gerektiği kadar ısı ve hava verilerek büyütülmektedir. Tıpkı mantar yetiştiriciliğinde olduğu gibi yöneticilerin çalışanlarına sadece görevlerini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı sağladığı, bunun dışında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadığı, çalışanlarını mantarlara benzer şekilde karanlık etkisine bırakarak, sadece gereksinim olduğunda bilgilendirdiği bir yönetim yaklaşımıdır. Mantar yönetim biçiminin etkisinde kalan çalışanlarda; örgütsel bağlılık, iş güdülenmesi ve performansta azalma, yönetime güvensizlik, tükenmişlik, iş stresi ve sinizmde artma görülmektedir. Hemşirelik hizmetleri yönetiminde mantar yönetim biçimine ilişkin çalışmaya rastlanmamakla birlikte, kararlara katılımda sorunların olduğu ve performans ölçütlerinin çalışanlarla paylaşılmadığına ilişkin çalışma sonuçlarından yola çıkılarak mantar yönetim biçiminin kullanıldığı öngörülmektedir. Bu derleme çalışmasında amaç, mantar yönetimle ilgili farkındalık oluşturmak ve mantar yönetimin hemşirelik yönetimindeki yerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Mantar yönetim, yönetim, hemşirelik


Mushroom Management Approach and Nursing

Fatma Demirkaya
İstanbul Health Directorate, İstanbul, Türkiye

Mushroom management is an approach that has just begun to be researched and is defined by the metaphor of growing mushrooms. In mushroom cultivation, mushrooms are grown in a dark environment by giving as much heat and air as necessary. Just like in mushroom cultivation, it is a management approach where managers only provide the necessary environment for their employees to perform their duties, do not share any information other than that, expose their employees to the darkness similar to mushrooms, and inform them only when needed. Organizational commitment, decrease in work motivation and performance, distrust of management, burnout, job stress and increase in cynicism are observed in employees exposed to mushroom management style. Although there is no study on the mushroom management style in the management of nursing services, it is estimated that the mushroom management style is used based on the results of the study that there are problems in participation in the decisions and the performance criteria are not shared with the employees. The purpose of this compilation study; to raise awareness about mushroom management and to make inferences about the place of mushroom management in nursing management.

Keywords: Mushroom management, management, nursing


Fatma Demirkaya. Mushroom Management Approach and Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 433-437

Sorumlu Yazar: Fatma Demirkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale