ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Akademisyenlerin Stres ve Performans Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 293-300 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.65707  

Akademisyenlerin Stres ve Performans Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu1, Zeynep Arabacı2
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kastamonu, Türkiye
2Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Bölümü, Kastamonu, Türkiye

Amaç: Çalışma, akademisyenlerin stres ve performans düzeylerini belirlemeyi ve tanıtıcı özellikleri ile stres ve performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 315 öğretim elemanı ile gerçekleştirildi ve veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu, Stres Değerlendirme Ölçeği ve Performans Değerlendirme Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Akademisyenlerin, stres puanları orta düzeyde 32,24 (SS=7,26) bulundu. Kurum odaklı performans puanlarının 16,99 (SS=2,00), takım çalışması odaklı performans puanlarının 21,44 (SS=3,10) ve toplam performans puanlarının 38,44 (SS=4.61) olduğunu belirlendi.
Sonuç: Akademisyenlerin, görevindeki yükselmenin performans düşüşüne neden olduğu ve genç, bekâr, çocuğu olmayan, işiyle ilgili olumsuzlukları olan, düzenli beslenmeyen, kronik hastalığı olan, düzenli ilaç ve alkol kullananların stres düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, performans, stres, akademisyen


Determining Stress and Performance Levels of Academics: A Cross-Sectional Study

Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu1, Zeynep Arabacı2
1Kastamonu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kastamonu, Türkiye
2Kastamonu University, Tosya Vocational School, Department of Health Care Services, Kastamonu, Türkiye

Aim: The study aimed to assess stress and performance levels in academics and examine the correlation between their descriptive characteristics with stress and performance levels.
Method: We conducted a descriptive study with 315 academics and collected the data via a descriptive survey form, the Stress Evaluation Scale and the Performance Evaluation Scale.
Results: The stress scores of the academics were found to be moderate 32.24 (SD=7.26). It was determined that institution-oriented performance scores were 16.99 (SD=2.00), teamwork-oriented performance scores were 21.44 (SD=3.10), and total performance scores were 38.44 (SD=4.61).
Conclusion: It was concluded that the increase in academic positions caused a decrease in performance, and that the stress level of academics was higher among those who were young, single, childless, had negative work-related issues, did not eat regularly, had chronic diseases, and used drugs and alcohol regularly.

Keywords: Education, performance, stress, academics


Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Zeynep Arabacı. Determining Stress and Performance Levels of Academics: A Cross-Sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 293-300

Sorumlu Yazar: Zeynep Arabacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale