ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Uluslararası Hemşireler Birliğinin Hemşireler Günü “Tematik Kitapçıklarının’’ Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 414-426 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.32704  

Uluslararası Hemşireler Birliğinin Hemşireler Günü “Tematik Kitapçıklarının’’ Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Lütfiye Gökçe1, Özüm Erkin2, Şafak Dağhan3
1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), Ocak 1974 yılından başlayarak her yıl belli bir tema (mesaj) ile milyonlarca hemşire için eğitim kitapçığı niteliğinde, kamuoyu ve toplum içinse bilgilendirme materyali olan “Uluslararası Hemşireler Günü Tematik Kitapçığı”nı yayınlamaktadır.
Amaç: Hemşireler günü tema kitapçıklarının tarihsel süreçte içerik analizleri yapılarak, uluslararası düzeyde hemşirelere ve kamuoyuna verilen mesajlar ve tarihsel süreçte hemşirelik rollerinin oluşumu incelenmiştir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup 2002-2022 tematik kitapçıklarının tarihsel süreçte betimsel içerik analiziyle, hemşirelik rolleri, hemşirelere ve kamuoyuna verilen mesajlar incelenmiştir.
Bulgular: Araştırmada 2002-2022 yılları arasındaki 21 tematik kitapçığa erişim sağlanabilmiştir. Kitapçıklar içerik olarak; (1) tema başlığı/yayınlandığı diller, (2) alt başlıkları, (3) kullanılan literatür kaynak sayısı ve dağılımı, (4) içeriğinde ele alınan sağlıkla ilişkili sosyal, politik ve ekonomik değişkenler ve (5) hemşirelere mesajlar, atıf yapılan hemşirelik rolleri ve kurumlara/kamuoyuna yönelik öneriler olarak beş başlıkta incelenmiştir.
Sonuç: Uluslararası Hemşireler Birliği tematik kitapçıklarında ele alınan hemşirelik rolleri; bakım verici, eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici /vaka yönetici, savunucu, kariyer geliştirici, özerk ve sorumluluk sahibi olma, tedavi edici/uzman, danışman, liderlik ve değişim ajanı, iletişim/ koordinatörlük/çevre düzenleyici, rehabilite edici, rahatlatıcı, sosyal belirleyici ve politika yapıcı roller olarak belirlenmiştir. Bu rollerden kariyer geliştirici, rehabilite edici ve rahatlatıcı rollerin 2019 ICN tematik kitapçığında ele alındığı görülürken, karar verici/vaka yöneticisi hemşirelik rolü de 2019 ve sonrasında önem kazanmıştır. Bu doğrultuda ilerleyen çalışmalarda, kariyer geliştirici, rehabilite edici ve rahatlatıcı rollerin geliştirilmesi karar verici/vaka yönetici rolünün öneminin açıklanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik rolleri, hemşirelik, Uluslararası Hemşireler Birliği, ICN


Evaluation of the Nursing Day "Thematic Booklets’’ of the International Council of Nurses in The Historical Process

Lütfiye Gökçe1, Özüm Erkin2, Şafak Dağhan3
1İzmir Provincial Health Directorate Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi University Faculty Of Health Sciences Public Health Nursing Department /İzmir
3Ege University Faculty Of Nursing Public Health Nursing Department / İzmir

Introduction: The International Council of Nurses (ICN) has been publishing the "International Nurses Day Thematic Booklet", which is an educational booklet an informational material specific message/theme, every year since January 1974.
Aim: By analyzing the content of the nurses day theme booklets in the historical process, the messages given to nurses and the public at the international level and the formation of nursing roles in the historical process were examined.
Method: The research is descriptive type and the nursing roles and the messages given to the nurses and the public were examined by examining the descriptive content of booklets in the historical process between 2002-2022.
Results: Access to 21 thematic booklets between 2002-2022 were examined under five titles.
Conclusion: Nursing roles discussed in the International Nurses Association thematic booklets and have seen caregiver, educator, researcher, manager, decision maker/case manager, advocate, career developer, autonomous and responsible, therapist/expert, counselor, leadership and change agent, communication/coordinator/environmentalist, rehabilitator, comforter, social determinant and policy maker nursing roles. Among these roles, career enhancing, rehabilitating and comforting roles were seen to be discussed in the 2019 ICN thematic booklet, and the role of decision maker/case manager nursing has gained importance in 2019 and beyond. In future studies in this direction, it may be suggested to develop career-enhancing, rehabilitative and comforting roles and to explain the importance of the decision-maker/case manager role.

Keywords: Nursing roles, nursing, The International Council of Nurses, ICN


Lütfiye Gökçe, Özüm Erkin, Şafak Dağhan. Evaluation of the Nursing Day "Thematic Booklets’’ of the International Council of Nurses in The Historical Process. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 414-426

Sorumlu Yazar: Lütfiye Gökçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale