ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelerin Bireysel, Mesleki ve Çalışma Ortamı Özelliklerinin Bakım Kalitesi Algılarına Etkisi
The Effect of Nurses’ Individual, Professional and Work Environment Characteristics on Their Perception of Quality of Nursing Care
Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, İbrahim Fener, Begüm Yalçın, Seda Sarıköse
doi: 10.5222/SHYD.2021.54366  Sayfalar 139 - 147

6.
Hemşirelerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
Examining the Relationship Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment Levels of Nurses
Emel Şeker, Serap Torun
doi: 10.5222/SHYD.2021.50103  Sayfalar 148 - 159

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öğrenme Biçimleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Leadership Orientations and Learning Styles of Nursing Students
Simge Çoşkun, Sevda Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2021.48378  Sayfalar 160 - 170

8.
Hemşireler ile Hastalar Arasındaki İletişim Sorunları ve Beklentiler: Nitel Bir Araştırma
Communication Problems and Expectations Between Nurses and Patients: A Qualitative Study
Esma Gökçe, Meral Atıcı, Sevban Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2021.79206  Sayfalar 171 - 180

9.
Yönetici Hemşirelerde İş Stresi, Yönetici Olarak Çalışma Memnuniyeti ve Kurumdan Ayrılma Niyeti
Job Stress in Mananger Nurses, Satisfaction with Working as Managers and Intention to Leave
Ali Özkan, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2021.58070  Sayfalar 181 - 191

10.
Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin Belirlenmesi
Determining the Professional Values of Nurses
Ömer Uslu, Mehtap Kizilkaya
doi: 10.5222/SHYD.2021.28290  Sayfalar 192 - 202

11.
Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamını Değerlendirmesi
Evaluation of the Working Environment of the Nurses Working in a University Hospital
Handan Alan, Şehrinaz Polat, Hanife Tiryaki Şen, Tuğba Öztürk Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2021.92905  Sayfalar 203 - 213

12.
Farklı Kuşak Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları
Professional Commitment of Different Generations of Nurses
Kübra Gökalp
doi: 10.5222/SHYD.2021.91069  Sayfalar 214 - 220

13.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Tıbbi Hatalarda Hukuki Sorumluluklara Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Analysis of the Knowledge and Attitudes of Nurses and Midwives Working in Obstetrics and Gynecology Clinics towards Legal Responsibilities in Medical Errors
Şeyma Hızarcı, Sümeyye Bakır, Oya Kavlak
doi: 10.5222/SHYD.2021.64935  Sayfalar 221 - 231

14.
Hemşirelerin Yabancı Uyruklu Hasta Bakımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Nurses' Opinions on Foreign Nationality Patient Care
Seher Yurt, Sevim Şen
doi: 10.5222/SHYD.2021.72677  Sayfalar 232 - 241

15.
Hemşire ve Ebe Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşleri
Opinions of Nurse and Midwive Candidates on the Public Personnel Selection Examination
Nihal Aloğlu
doi: 10.5222/SHYD.2021.81488  Sayfalar 242 - 251

16.
Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Kalite ve Hasta Güvenliği Derslerinin İncelenmesi
Investigation of Quality and Patient Safety Courses Conducted in Undergraduate Nursing Programs in Turkey
Sevda Arslan, Gulden Basit
doi: 10.5222/SHYD.2021.97658  Sayfalar 252 - 262

17.
Validity and Reliability of The Turkish Version of The Solid Waste Management Scale in Health Institutions
Fatma Er, Derya Sever Aslan, Mehtap Alaman, Yasin Çetin, Behice Erci
doi: 10.5222/SHYD.2021.92063  Sayfalar 263 - 272

18.
Hemşirelikte İntörnlük Eğitiminin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme
Evaluation of Internship Training in Nursing: A Systematic Review
Ali Kaplan, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2021.94557  Sayfalar 273 - 283

DERLEME
19.
Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma Davranışları
Cyberslacking Behaviors in Healthcare Professionals
Kıymet Koç, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2021.37167  Sayfalar 284 - 292 

LookUs & Online Makale