ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelikte İntörnlük Eğitiminin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 273-283 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.94557  

Hemşirelikte İntörnlük Eğitiminin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

Ali Kaplan1, Handan Alan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu araştırma, hemşirelikte klinik uygulama yöntemlerinden biri olan intörnlük eğitim
programı hakkında paydaş değerlendirmelerini içeren çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek
amacı ile yapılmıştır.
Yöntem: Sistematik derleme olarak yürütülen çalışmada, Eylül 2019-Ağustos 2020 tarihleri
arasında Google Scholar, Dergi Park Akademik, Ulakbim ve EBSCO host veri tabanlarından
“intörn”, “intern”, “hemşire” anahtar sözcükleri kullanılarak taramalar yapılmıştır.
Bulgular: Yapılan taramalarda 1.112 çalışmaya ulaşılmış, kabul edilme ölçütlerini tam
karşılayan toplam 10 makale inceleme kapsamına alınmıştır. İncelenen makalelerin tamamı
tanımlayıcı tipte olup araştırmacılar tarafından bilimsel yazın doğrultusunda oluşturulan veri
toplama formuyla analiz yapılmıştır. Araştırmaların çoğunluğunda (%60) ilk kez uygulanan
intörnlük modeli hakkında değerlendirme amaçlanırken, birinde uygulama hakkında sorunlara
odaklanılmış, bir diğerinde ise geleneksel eğitimle-intörnlük uygulamaları karşılaştırılmıştır.
Sonuç: İncelenen tüm araştırmalarda, uygulama hakkında olumlu değerlendirmeler ve
devamlılığına ilişkin önerilerle beraber intörnlük uygulamasının yararlı katkıları olduğu
saptanmıştır. Öğrenci eğitiminin güçlendirilmesi açısından, okul-hastane iş birliğine gereksinim
duyulmakta, dolayısıyla başta yönetici hemşireler olmak üzere tüm paydaşlara önemli görevler
düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: intörnlük, hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencileri


Evaluation of Internship Training in Nursing: A Systematic Review

Ali Kaplan1, Handan Alan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Graduate Education Institute, İstanbul
2İstanbul University Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Management of Nursing Department, İstanbul

Aim: Purpose of this current study is to evaluate the results of studies involving shareholder
evaluations about the internship training program, one of the clinical practice models in nursing.
Method: The study was carried out as a systematic review using the keywords “intörn”, “intern”,
“hemşire” from the host databases of Google Scholar, Dergi Park Academic, Ulakbim and
EBSCO between September 2019-August 2020.
Results: In the screenings performed, 1112 studies were reached, and a total of 10 articles that
fully met the inclusion criteria were included in the review. All of the articles reviewed were in
descriptive type, and the researchers created data collection forms themselves in line with the
scientific literature. In most of the studies (60%), evaluation of the internship model applied for
the first time was aimed, one study focused on problems of the model and in another, classical
education was compared with internship practices.
Conclusion: In all the studies examined, it was determined that internship training had
beneficial contributions, together with positive assessments about the practice and suggestions
for its continuity. In terms of strengthening student education, school-hospital cooperation is
needed and therefore all shareholders, especially the nurse managers have an important role
in the organization.

Keywords: internship, nursing education, nursing students


Ali Kaplan, Handan Alan. Evaluation of Internship Training in Nursing: A Systematic Review. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 273-283

Sorumlu Yazar: Ali Kaplan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale