ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma Davranışları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 284-292 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.37167  

Sağlık Çalışanlarında Sanal Kaytarma Davranışları

Kıymet Koç1, Serap Altuntaş2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Çalışma yaşamında internetin kullanılmaya başlanması ile kurumların iletişim etkinlikleri ve
sundukları hizmetler verimli ve hızla gerçekleştirilirken, diğer yandan çalışanların interneti iş
dışında kendi özel amaçları için kullanımı gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu durum,
bilimsel yazında sanal kaytarma davranışı olarak, internetin çalışanların iş ortamındaki görevlerinden
ayrı olarak kişisel kullanımı şeklinde tanımlanmıştır. Sağlık hizmetleri verilirken sağlık
çalışanlarının göstereceği duyarlılık ve dikkat insan sağlığını doğrudan etkilediğinden, sağlık
çalışanlarının özellikle hastaların bütün gün bakımlarını sürdüren hemşirelerin sanal kaytarma
davranışı üzerinde durulması gereken konulardandır. Sağlık sektöründe sanal kaytarma davranışını
araştıran çalışma oldukça az sayıda olup yapılan bu çalışmayla, sağlık çalışanlarında
sanal kaytarma davranışının durumu hakkında bilgi veren çalışmaların sonuçları derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanal kaytarma, siber aylaklık, sanal aylaklık, sağlık çalışanları, hemşire


Cyberslacking Behaviors in Healthcare Professionals

Kıymet Koç1, Serap Altuntaş2
1Bandırma Onyedi Eylül University Institute Of Health Sciences
2Bandırma Onyedi Eylül University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing

Together with the use of the internet in working life, the communication activities of organizations
and the services they provide have become more productive and faster. However, problems
such as the use of the internet by employees for their special purposes outside work have also
emerged. This condition is defined as cyberslacking behavior in the literature, which indicates
personal use of the internet by employees outside their tasks in the workplace environment.
Since the sensitivity and attention to be showed by medical personnel will directly affect human
health when providing healthcare services, it is necessary to put emphasis on cyberslacking
behavior of healthcare professionals, especially nurses who maintain the care of patients full
time. Studies investigating cyberslacking behavior in health sector are not adequate in number.
This study has compiled the results of studies giving information about cyberslacking behavior
in healthcare professionals.

Keywords: Cyberslacking, cyberloafing, healthcare professionals, nurse


Kıymet Koç, Serap Altuntaş. Cyberslacking Behaviors in Healthcare Professionals. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 284-292

Sorumlu Yazar: Kıymet Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale