ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Uygulama Yapan Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarına Yönelik Görüşleri
Opinions of Student Nurses Practicing Clinical Practice in a University Hospital
Şehrinaz Polat, Habibe Ayyıldız Erkan, Güldalı Çınar, Leyla Afşar Doğrusöz
doi: 10.5222/SHYD.2018.064  Sayfalar 64 - 74

5.
Pediatri Hemşirelerinin Çalışan Güvenliğine İlişkin Görüşleri
Pediatric Nurse’ Views About Staff Safety
Muradiye Aldem, Fatma Taş Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2018.075  Sayfalar 75 - 85

6.
Sağlık Çalışanları Kalite Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Improving Quality Perception Scale of Health Workers
Nükhet Bayer, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2018.086  Sayfalar 86 - 99

7.
Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Liderlik Tarzları ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi
The Effect of Organizational Support Perceived by Nurses on Their Leadership Styles and Problem Solving Skills
Şahin Koç, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2018.100  Sayfalar 100 - 112

8.
Cerrahi Hemşirelerin Profesyonel Değer Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determining the Relation between Professional Values Perceptions and Organizational Citizenship Behaviour of Surgical Nurses
Merve Öz, Pakize Özyürek
doi: 10.5222/SHYD.2018.113  Sayfalar 113 - 122

DERLEME
9.
İşte Var Olamama: Nedenleri Ve Sonuçları
Presenteeism
Ezgi Dalkılıç, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2018.123  Sayfalar 123 - 131

10.
Ameliyathanede hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, medikal hatalar ve istenmeyen etkili olaylar: Derleme
Patient safety, patient safety culture, medical errors and adverse events: Review
Gürkan Kapıkıran, Semra Bülbüloğlu, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2018.132  Sayfalar 132 - 140

11.
Hemşirelik Bakımının Bedeli ve Yönetici Hemşirenin Rolü
Cost of Nursing Care and The Role of Nurse Manager
Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2018.141  Sayfalar 141 - 146 

LookUs & Online Makale