ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İşte Var Olamama: Nedenleri Ve Sonuçları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 123-131 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.123  

İşte Var Olamama: Nedenleri Ve Sonuçları

Ezgi Dalkılıç1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul

İşte Varolamama, çalışanın işten çıkarılma ve benzeri kaygılarla hastalığına karşın işyerinde bulunmak istemesi olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelik, işte varolamamanın en sık görüldüğü meslek grupları arasında sıralanmaktadır. Bu derlemede hem literatürde yakın zamanlarda ele alınmaya başlanan işte varolamama kavramını, nedenlerini ve sonuçlarını, hem de hemşirelerde ve sağlık sektöründe hangi boyutlarda etkili olduğunu açıklamak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşte varolamama, işe devamsızlık, hastalık, hemşirelik


Presenteeism

Ezgi Dalkılıç1, Arzu Kader Harmancı Seren2
1Sisli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation İntensive Care Unit, Istanbul
2University of Health Sciences, Faculty of Nursing Head of the Department of Nursing Administration, Istanbul

Presenteeism is defined as employee’s desire to be at workplace although having an illness, because of loss of job or other concerns. Nursing is ordered as one of the professional groups who experience presenteeism mostly. It was aimed to explain both the concept of presenteeism, its reasons and results and in which dimensions it affected nurses and health sector.

Keywords: Presenteeism, absenteeism, sickness, nurses


Ezgi Dalkılıç, Arzu Kader Harmancı Seren. Presenteeism. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 123-131

Sorumlu Yazar: Ezgi Dalkılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale