ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Bakımının Bedeli ve Yönetici Hemşirenin Rolü [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 141-146 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.141  

Hemşirelik Bakımının Bedeli ve Yönetici Hemşirenin Rolü

Handan Alan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Sağlık profesyonellerinin, hastaların yaşadıkları travma ve acıya merhamet göstermeleri, hizmet verirken empati kurmaları ve hastaların yaşadıkları travmalara uzun süre maruz kalmaları merhamet yorgunluğunun yaşanmasına neden olmaktadır. Hemşirelik bakımının bedeli olarak ifade edilen merhamet yorgunluğu en ağır yaşandığı mesleklerden biri hemşireliktir. Hemşirelerde merhamet yorgunluğunun fiziksel, duygusal/ruhsal, sosyal, zihinsel ve manevi alanda birçok belirtileri ortaya çıkmaktadır. Merhamet yorgunluğu yaşayan hemşirenin bakım verme isteği, becerisi ve enerjisi azalmakta, buda tıbbi hataların artmasına, hasta memnuniyetinde azalmalara ve meslekten ayrılmalarda önemli bir neden olarak gösterilmektedir. Bu nedenle merhamet yorgunluğuna karşı yönetici hemşireler tarafından konuya gereken önemin verilmesi, merhamet yorgunluğunu önleme için acil önlemler alınması ve tedavi programlarının oluşturulması önem taşımaktadır. Bu makalede yönetici hemşirelerin farkındalığını arttırmak amacıyla, merhamet yorgunluğunun tanımı ve etkileri ile hemşirelikteki öneminin yanısıra, merhamet yorgunluğu sürecinde yönetici hemşirenin rolüne değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Merhamet yorgunluğu, hemşirelik, yönetici hemşire.


Cost of Nursing Care and The Role of Nurse Manager

Handan Alan
Canakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Hospital

Medical professionals’ compassion for the trauma and pain that patients experience, developing empathy and prolonged exposure to the traumas experienced by patients lead to compassion fatigue. Nursing is one of the professions experiencing severe compassion fatigue. There are a lot of psychical emotional/psychological and social symptoms of compassion fatigue among nurses. Caregiving willingness, skills and energy of nurses who experience a compassion fatigue in nurses. That is increases medical mistakes, and decrease on patient satisfaction, and leave job among nurses. for reason, nurse managers should give due importance to it, and programs for avoiding and treatment of compassion fatigue should be created. In this essay, nurse manager's role on compassion fatigue; definition, effects and importance of it on nursing care has been discussed in order to increase awareness about compassion fatigue and its effects which is experienced by nurse managers.

Keywords: Compassion fatigue, nursing, nurse manager.


Handan Alan. Cost of Nursing Care and The Role of Nurse Manager. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 141-146

Sorumlu Yazar: Handan Alan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale