ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları
Indiviual Workload Perceptions Of Employee Health Workers In Hospitals
Gülcan Çiftçioğlu, Gülistan Tunç, Aynur Güneş, Vasfiye Değer, Sema Çifçi
doi: 10.5222/SHYD.2018.001  Sayfalar 1 - 8

5.
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin Hemşirelikte Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of Scale of Perceived Organizational Support for Nursing
Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2018.009  Sayfalar 9 - 18

6.
Ameliyathane Hemşirelerinin Değişime Açıklığa İlişkin Değerlendirmeleri
Evaluatıon Of Surgeon Room Nurses’ On Openness To Change
Fadime Çınar, Kerem Toker
doi: 10.5222/SHYD.2018.019  Sayfalar 19 - 26

7.
Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Internet Addiction and the Level of Loneliness Among Nurses
Serap Kaynak, Songül Duran, Ayşe Karadaş
doi: 10.5222/SHYD.2018.027  Sayfalar 27 - 35

8.
Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu
Status of Health Discipline Students to Receive Training on Occupational Health and Safety and Exposure to Occupational Accident
Cemile Savcı, Gülser Şerbetçi, Ümmühan Kılıç
doi: 10.5222/SHYD.2018.036  Sayfalar 36 - 47

DERLEME
9.
Farklı Kuşaklardan Hemşirelerle Çalışmak ve Hemşireleri Yönetmek İçin İpuçları
Tips for Working with Nurses from Different Generations
Şehrinaz Polat
doi: 10.5222/SHYD.2018.048  Sayfalar 48 - 56

10.
Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri
Innovation Examples in Nursing
Handan Kartal, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2018.057  Sayfalar 57 - 63 

LookUs & Online Makale