ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Farklı Kuşaklardan Hemşirelerle Çalışmak ve Hemşireleri Yönetmek İçin İpuçları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 48-56 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.048  

Farklı Kuşaklardan Hemşirelerle Çalışmak ve Hemşireleri Yönetmek İçin İpuçları

Şehrinaz Polat
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Kuşak kavramı, belirli zaman dilimlerinde dünyaya gelen insanların benzer çevresel koşullar ve olaylardan etkilenerek bazı ortak özellikler gösterdikleri görüşünden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Genel olarak Veteran kuşağının 1925-1945, Baby Boomerların 1946-1960, X kuşağının 1961-1980 arasında, Y kuşağının ise 1981’den itibaren doğan insanlardan oluştuğu bildirilmiştir. Yönetici hemşirelerin kuşaklar hakkında bilgi sahibi olması, farkındalıklarının artması, yönetiminden sorumlu olduğu hemşire grubunu kurumun amaçlarına yönelik yönlendirmek için ekip oluşturmak, kuruma ve mesleğe bağlı hemşireler kazanmayı sağlamak ve hasta bakımını en üst seviyeye getirmek amacıyla hemşirelerin farklılıklarından ve benzerliklerinden yararlanması gerekmektedir. Bu derlemede kuşakların genel özelliklerine değinilmiş ve çalışma hayatını kolaylaştıracak bazı ipuçlarına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Veteranlar, Baby Boomerlar, X kuşağı, Y kuşağı, Kuşaklar


Tips for Working with Nurses from Different Generations

Şehrinaz Polat
Istanbul University Faculty of Medicine Hospital

The concept of belt was created by the idea that people who come to the world in certain time periods are affected by similar environmental conditions and events and have some common characteristics. In general it has been reported that the Veteran belt consists of people born from 1925-1945, Baby Boomers from 1946-1960, X from 1961-1980, and Y from 1981. It is necessary for nurses to benefit from the differences and similarities of the nurses in order to have knowledge about generations, to raise awareness, to build a team to direct the nursing staff responsible for the management of the institution for the purposes of the institution, to acquire the institution and the nurses attached to the profession and to bring the patient care to the highest level. In this review, the general characteristics of the generations have been addressed and some tips which will facilitate the working life have been mentioned.

Keywords: Nursing, Veterans, Baby Boomers, X generation, Y generation, Generations


Şehrinaz Polat. Tips for Working with Nurses from Different Generations. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 48-56

Sorumlu Yazar: Şehrinaz Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale