ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
“Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği”nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
Validity and Reliability Study of the Compulsory Citizenship Behaviour Scale in Turkish: A Study Among Nurses
Arzu Kader Harmancı Seren, Nihal Ünaldı Baydın
doi: 10.5222/SHYD.2017.043  Sayfalar 43 - 49

5.
Hemşire ve Sosyal Çalışmacıların Mezuniyet Öncesi Ve Sonrası Mesleki Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Professional Self-esteem of Nurses and Social Workers Before and After Graduation
Ebru Özen Bekar, Dilek Konuk Şener, Çetin Yılmaz, Şengül Cangür
doi: 10.5222/SHYD.2017.050  Sayfalar 50 - 55

6.
İşyeri Nezaketsizlik Ölçeğinin Hemşireler Üzerinde Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği Çalışması
Turkish Reliability and Validity on Nurses of Workplace Incivility Scale
Adalet Kutlu, Nurcan Bilgin
doi: 10.5222/SHYD.2017.056  Sayfalar 56 - 62

7.
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
A Research On The Critical Thinking Tendency of Nurse Managers
Muhteşem Baran, Fatma Balcı
doi: 10.5222/SHYD.2017.063  Sayfalar 63 - 71

8.
Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi
Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs in Turkey
Öznur İspir, Oya Çelebi Çakıroğlu, Esengül Elibol, Emine Çeribaş, Gizem Açıkgöz, Hande Yeşilbaş, Merve Tarhan
doi: 10.5222/SHYD.2017.072  Sayfalar 72 - 78

DERLEME
9.
Afetler ve Türkiye’de Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları: Literatür İnceleme
Disasters and Nurses’ Preparedness for Disasters in Turkey: Literature Review
Gülcan Taşkıran, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2017.079  Sayfalar 79 - 88 

LookUs & Online Makale