ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Afetler ve Türkiye’de Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları: Literatür İnceleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 79-88 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.079  

Afetler ve Türkiye’de Hemşirelerin Afetlere Hazır Olma Durumları: Literatür İnceleme

Gülcan Taşkıran, Ülkü Baykal
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

Afetler aniden oluştuğu için sağlık profesyonelleri özellikle hemşireler afetin tüm aşamalarına uygun yeterliliklerle hazırlanmalıdır. Bu anlamda hemşirelerin afetlere hazır olma durumlarının incelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, hemşirelerin afetlere hazır olma durumunu ele alan literatürü ve Türkiye’de yapılmış olan araştırmaları inceleyerek hemşirelerin afetlere hazır olma durumununa ilişkin mevcut durumu ortaya koymak ve daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır. Türkiye’de hemşirelerin afetlere hazır olma durumunu inceleyen çalışmaların çoğunlukla tanımlayıcı ve örneklemi kısıtlı araştırmalar olduğu saptanmıştır. Türkiye’de çalışmaların 2010 yılından sonra yürütüldüğü ve öncesinde bu konuda araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca, çalışmalarda hemşirelerin afetlere hazır oluşluklarında temel yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiği, eğitim programlarına gereksinim duyulduğu ve eğitime katılmaya istekli olunduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışma, Türkiye’de hemşirelerin afetlere yönelik eğitimlerinin yetersiz olduğunu ve diğer tüm ülkelerde yapılan çalışma sonuçlarına benzer şekilde Türkiye’deki hemşirelerin de afetlere müdahale etmek için kendilerini hazır ve yeterli görmediklerini ortaya koymuştur. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaların çok az olduğu ve konuyla ilgili daha fazla araştırmaların yapılması gerektiği belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: Afetler, Afetlere hazırlık, Afet hemşireliği, Afet yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelikte yönetim.


Disasters and Nurses’ Preparedness for Disasters in Turkey: Literature Review

Gülcan Taşkıran, Ülkü Baykal
Department Of Nursing Administration, Florence Nightingale Nursing Faculty Istanbul University, Istanbul, Turkey

Since disasters often strike without warning, healthcare providers, especially nurses must be prepared with appropriate competencies for disaster procedures. Nurses’ preparedness for disasters need to be evaluated to aid in the creation of effective national plans and educational programs. The purpose of the study is to present the current situation and to provide a working perspective on nurses' preparedness for disasters. It has been determined that studies that examine nurses' preparedness for disasters in Turkey are mostly descriptive and their samples are limited. It was seen that the studies in Turkey were carried out after 2010 and there was no research on this subject before. Studies have shown that nurses' basic competencies for disaster preparedness need to be developed, they need training programs and are willing to participate. The study revealed that the training of nurses for disasters in Turkey is inadequate and the nurses do not see themselves prepared and sufficient to intervene in disasters. When compared to other countries, it is seen that the studies done on this subject in Turkey are very few and it is necessary to carry out further research on the subject.

Keywords: Disasters, Preparedness to disasters, Disaster nursing, Disaster management, Nursing, Nursing administration.


Gülcan Taşkıran, Ülkü Baykal. Disasters and Nurses’ Preparedness for Disasters in Turkey: Literature Review. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 79-88

Sorumlu Yazar: Gülcan Taşkıran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale