ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Research of Nurses' Patıent Safety Culture Perceptıons and Affectıon Factors
Ayşegül Yılmaz, Sergul Duygulu
doi: 10.5222/SHYD.2019.79553  Sayfalar 171 - 185

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi
Determination of Conflict Resolution Strategies of Nursing Students
Afıtap Ozdelıkara, Ahsen Tastan, Burak Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2019.04934  Sayfalar 186 - 195

6.
Yeni Mezun Hemşirelerin Tıbbi Hata ve Risklere Yönelik Farkındalıklarının Arttırılmasında Bir Yöntem: Ufak Tefek Hatalar Odası
A Method for Increasing The Awareness of New Graduate Nurses for Medical Errors and Risks: The Pint Size Errors of Room
Merve Tarhan, Pınar Doğan, Rabia Yaman, Rümeysa Dişci
doi: 10.5222/SHYD.2019.15238  Sayfalar 196 - 206

7.
Hemşirelikte Yenilikçilik ve İlişkili Faktörler
Innovation in Nursing and Related Factors
Hamide Zengin, Öznur Tiryaki, Nursan Çınar
doi: 10.5222/SHYD.2019.74745  Sayfalar 207 - 217

8.
Türkiye’de Ekonomik Göstergeler İle İntihar Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Analiz
The Relationship Between Economic Indicators and Suicide Rate in Turkey: An Econometric Analysis
Ümit Çıraklı
doi: 10.5222/SHYD.2019.92053  Sayfalar 218 - 227

9.
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisinin Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of the Journal of Health and Nursing Management
Filiz Kantek, Hakan Kurnaz, Hande Yeşilbaş
doi: 10.5222/SHYD.2019.32559  Sayfalar 228 - 237

10.
Mıknatıs Hastanelerin Hemşire Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme
The Effects of Magnet Hospitals on Nurse Outcomes: Systematic Review
Nurcan Bilgin, Dilek Özmen, Ezgi Bolat
doi: 10.5222/SHYD.2019.98700  Sayfalar 238 - 248

DERLEME
11.
Küresel Isınmanın Etkileri ve Hemşirelik
Global Warming Effects and Nursing
Manar Aslan, Çağla Islattı Mutlu
doi: 10.5222/SHYD.2019.85057  Sayfalar 249 - 255

12.
Çalışma Ortamlarında Hekim-Hemşire Arasındaki Gerilim Nedenleri Ve Çatışmaların Yönetimi
Causes Of Tensıon Between Physıcıan-Nurse In Workıng Envıronments And Management Of Conflıct
Yaşar Mahsut Dinçel
doi: 10.5222/SHYD.2019.88700  Sayfalar 256 - 265

13.
Hasta Düşmelerinin Değerlendirilmesinde Balık Kılçığı Yöntemi İle Kök Neden Analizi
Root Cause Analysis For Evaluating The Patient Falling With Fishbone Method
Canan Eraydın, Bilge Tezcan, Zibel Koç
doi: 10.5222/SHYD.2019.82905  Sayfalar 266 - 272

14.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

LookUs & Online Makale