ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Mıknatıs Hastanelerin Hemşire Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 238-248 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.98700  

Mıknatıs Hastanelerin Hemşire Sonuçlarına Etkisi: Sistematik Derleme

Nurcan Bilgin1, Dilek Özmen2, Ezgi Bolat3
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Ana Bilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Manisa
3İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İzmir

ÖZ
Amaç: Bu sistematik derlemede, mıknatıs hastanelerin hemşire sonuçlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma için Pubmed ve Scopus veri tabanlarında “magnet hospitals”, “non-magnet hospitals”, “nursing” ve “nursing skill mix”, “nursing worked hours”, “nursing practice environment”, “missed nursing care” anahtar kelimeleri ile farklı kombinasyonlarda tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 102 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerden 8 makale dahil edilme kriterlerini karşılamıştır.
Bulgular: Çalışmaların tümü tanımlayıcı karşılaştırmalı araştırma tipindedir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların büyük çoğunluğunda veriler hastanelerden ya da doğrudan hemşirelerden toplanmıştır. Araştırmalarda veri toplamada geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarının yanı sıra, ulusal veri tabanı bilgileri ve araştırmacı/lar tarafından oluşturulan soru formları kullanılmıştır. Bu derlemeye dahil edilen sekiz araştırmanın üçünde beceri düzeyleri farklı hemşire oranı, ikisinde hemşirelik çalışma saatleri, dördünde hemşirelik uygulama ortamı ve ikisinde kaçırılmış hemşirelik bakımı incelenmiştir.
Sonuç: Değerlendirilen sınırlı sayıdaki araştırma ile genel olarak mıknatıs hastanelerin çalışma ortamlarının daha iyi olduğunu, beceri düzeyi farklı hemşire oranının, kaçırılmış hemşirelik bakımının ise daha düşük olduğunu, hastanelerin çalışma saatleri arasında fark olmadığını söylemek mümkündür. Konu ile ilgili güçlü kanıtlar elde etmek için mıknatıs ve mıknatıs olmayan hastanelerin etkinliklerinin değerlendirildiği longitudinal, yarı deneysel çalışmaların yürütülmesi ve seçim yanlılığının önlenmesi için randomizasyon yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mıknatıs Hastane, Mıknatıs Olmayan Hastane, Hemşire Sonuçları, Sistematik Derleme


The Effects of Magnet Hospitals on Nurse Outcomes: Systematic Review

Nurcan Bilgin1, Dilek Özmen2, Ezgi Bolat3
1Department of Nursing Services Management, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department of Public Health Nursing, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören State Hospital, İzmir

ABSTRACT
Aim: This study was aimed to examine the effects of magnet hospitals on nurse outcomes.
Methods: Article searches were carried out using the PubMed and Scopus databases with different combinations of keywords including “magnet hospitals”, “non-magnet hospitals”, “nursing” and “nursing skill mix”, “nursing worked hours”, “nursing practice environment”, “missed nursing care”. As a result of the scanning, 102 articles that were published in international journals were reached. 8 articles from these articles met the inclusion criteria.
Results: All of the 8 articles were descriptive comparative research types. The majority of studies included in this systematic review study, data were collected from the hospital or directly from nurses. For data collection; in addition to valid and reliable measurement tools, informations from national databases and questionnaires created by researcher/s were used. In the evaluated articles, nursing skill mix in three studies, nursing worked hours in two studies, nursing practice environment in four studies and missed nursing care in two studies were investigated.
Conclusions: With the limited number of studies evaluated, it is possible to say that the magnet hospitals have better working environments, the levels of skill-mix of the nurses and missed nursing care are lower and there is no difference between working hours of hospitals. In order to obtain strong evidence, it is recommended to perform longitudinal, semi-experimental studies evaluating the effectiveness of magnet and non-magnet hospitals and randomization to prevent selection bias.

Keywords: Magnet Hospital, Non-magnet Hospitals, Nurse Outcomes, Systematic Review


Nurcan Bilgin, Dilek Özmen, Ezgi Bolat. The Effects of Magnet Hospitals on Nurse Outcomes: Systematic Review. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 238-248

Sorumlu Yazar: Nurcan Bilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale