ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi
An Evaluation Of Job Advertisements For Nurses On Human Resources Websites
Feride Eşkin Bacaksız, Betül Sönmez
doi: 10.5222/SHYD.2014.112  Sayfalar 112 - 122

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Girişkenlik Düzeyi İle Duygusal Emek Davranışı Arasındaki İlişki
Relationship Between Assertiveness Level with Emotional Labor Behavior of Nursing Students
Banu Tufan Koçak, Nihal Ünaldı Türkkan, Rujnan Tuna
doi: 10.5222/SHYD.2014.123  Sayfalar 123 - 129

5.
Hemşire ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri
Perception Forms of Profession and Expactations for The Future of Nurses and Midwifes
Feride Taşkın Yılmaz, Hanife Tiryaki Şen, Fatma Demirkaya
doi: 10.5222/SHYD.2014.130  Sayfalar 130 - 139

6.
Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi
Job Satısfactıon Level of Nurses
Satıhanım Tilev, Kerime Derya Beydağ
doi: 10.5222/SHYD.2014.140  Sayfalar 140 - 147

DERLEME
7.
Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları
Nursing Workforce Planning Approaches in Hospital
Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5222/SHYD.2014.148  Sayfalar 148 - 154

8.
Hemşirelikte Personel Güçlendirme
Employee Empowerment in Nursing
Fatma Er, Serap Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2014.155  Sayfalar 155 - 160 

LookUs & Online Makale