ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 130-139 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.130  

Hemşire ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri

Feride Taşkın Yılmaz1, Hanife Tiryaki Şen2, Fatma Demirkaya2
1Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Sivas, Türkiye
2İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi, İstanbul

AMAÇ: Çalışma, hemşire ve ebelerin mesleklerini algılama biçimlerini ve gelecekten beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmaya 940 hemşire ve ebe dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, tanılama formu ile birlikte hemşire ve ebelerin mesleği algılama biçimleri ve gelecekten beklentilerini sorgulayan anket formu kullanılmıştır. Veriler ortalama, yüzdelik ve ki kare testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %73,2’si hemşire ve %26,8’i ebedir. Hemşirelerin %64,7’sinin, ebelerin %69’unun mesleğini severek yaptıkları; hemşirelerin %23,5’inin, ebelerin 20,2’sinin mesleklerinin statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Çalışmada hemşirelerin %37,6’sının, ebelerin %36,5’inin mesleki anlamda geleceğe bakış açılarının olumsuz olduğu ve hemşirelerin %38,1’inin, ebelerin %32,5’inin mesleğin statüsünün gelecekte daha iyi olacağını düşündükleri saptanmıştır.
SONUÇ: Hemşire ve ebelerin mesleklerini severek yapmalarına rağmen mesleki algılarının iyi düzeyde olmadığı, hemşire ve ebelerin mesleği hemen hemen aynı şekilde algıladıkları, hemşire ve ebelerin gelecekten beklentilerinin kısmen olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ebelik, meslek algısı, gelecek beklentisi.


Perception Forms of Profession and Expactations for The Future of Nurses and Midwifes

Feride Taşkın Yılmaz1, Hanife Tiryaki Şen2, Fatma Demirkaya2
1Cumhuriyet University School Of Susehri Health High Nursing Department, Sivas, Turkey
2Istanbul Health Directorate, Human Resources Director Staff Training Unit, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The study was carried out in order to determine perception forms of profession and expactations for the future of nurses and midwifes.
METHODS: The study which was carried out descriptive included 940 nurses and midwifes. Definition form and questionnaire form which included perception forms of profession and expectations for the future were used as data collecting tools. Datas were analized average, percentage and chi-square test.
RESULTS: 73.2% of participants were nurses and 26.8% of participants were midwifes. It was determined that 64.7% of nurses and 69% of midwifes worked in their profession fondly, 23.5% of nurses and 20.2% of midwifes thought that status of their professions was high. In the study, it was established that aspects of the future of 37.6% of nurses and 36.5% of midwifes were negative in terms of profession and 38.1% of nurses and 32.5% of midwifes thought that status of profession would be better in the future.
CONCLUSION: It was determined that perceptions of profession of nurses and midwifes were not good levels although they worked in their professions fondly, nurses and midwifes perceived profession almost the same and expactations for the future of nurses and midwifes were partly positive.

Keywords: Nursing, midwifery, perception of profession, expectation for the future.


Feride Taşkın Yılmaz, Hanife Tiryaki Şen, Fatma Demirkaya. Perception Forms of Profession and Expactations for The Future of Nurses and Midwifes. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 130-139

Sorumlu Yazar: Feride Taşkın Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale