ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 148-154 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.148  

Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları

Meltem Demirgöz Bal
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Hemşire insan gücünün etkin ve verimli kullanımı, sunulan hizmetin niteliğini ve hastanelerin verimliliklerini doğrudan etkilemektedir. Tüm dünyada ve Türkiye’de hemşire insan gücü yetersizliği çok önemli bir sorundur. Ayrıca mevcut hemşire insan gücünün de doğru dağılımının yapılamaması sorunu derinleştirmektedir. Hemşire insan gücü planlamasında sıklıkla geleneksel olarak hasta –hemşire oranı yöntemi kullanılmaktadır. Güncel yöntem ise hasta sınıflandırma sistemi olup hastanın bakım gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Kliniklerde doğru sayıda ve uygun nitelikte hemşire istihdamı bir yandan hasta ve hastane çıktılarını iyileştirirken, öte yandan hemşire işyükünü azaltıp iş doyumunu artırabilir. Bu bağlamda bu derlemenin amacı yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin doğru istihdamının sağlanmasının önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire işyükü, hemşire insangücü, hemşire insangücü planlama, hastane


Nursing Workforce Planning Approaches in Hospital

Meltem Demirgöz Bal
Karamanoglu Mehmetbey University Higher Health School

The quality of service supplied by nurses and the efficiency of hospitals are directly affected by the effective usage of employee planning in nursing. The insufficient number of nurses and low level quality of service given by nurses are very important problems in the world as well as in Turkey. In addition the improper distribution of nurses makes the problem much worse. The method of ratio of nurse/patient is being used traditionally for employee planning in nursing. The current method is based on patient classification systems that the patient care needs are taken into consideration. The right number of appropriately qualified nurses in clinics can improve the patient and hospital outcomes, while reducing nurse workloads and can increase the job satisfaction. The purpose of this paper is to emphasize the importance of ensuring the correct employment for the nurses working in inpatient institutions.

Keywords: Nursing workload, nursing workforce, nursing workforce planning, hospital


Meltem Demirgöz Bal. Nursing Workforce Planning Approaches in Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 148-154

Sorumlu Yazar: Meltem Demirgöz Bal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale