ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 112-122 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.112  

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi

Feride Eşkin Bacaksız1, Betül Sönmez2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul

AMAÇ: Türkiye’de hemşire yetersizliğinden sıkça bahsedilmekle birlikte, sektörlerin hangi alanlarda ve hangi nitelikte hemşirelere gereksinim duyduğuna yönelik yeterli veri bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de insan kaynakları web sitelerinde yayımlanan iş ilanlarının incelenerek, hangi çalışma alanlarında hangi niteliklerde hemşire arandığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Çalışmada Türkiye’deki insan kaynakları sitelerinden en fazla bilinen 3 tanesinde, 24 Eylül 2013 tarihinde yayında olan ilanlar “hemşire” anahtar kelimesi ile tarandı. Toplam 750 ilandaki veriler gruplanarak bilgisayar ortamına aktarıldı. IBM SPSS Statistics 21 programı aracılığıyla betimleyici ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirildi.
BULGULAR: İlanların büyük çoğunluğunda tam zamanlı olarak (%98,5), hastanelerde (%66,4), yatan hasta servislerinde (%41,9) çalışacak hemşire aranmaktadır. İlanların %4,1’inde herhangi bir meslek kriteri belirtilmemişken, meslek kriteri aranan ilanları bazılarında sadece hemşire/sağlık memuru (%70,7) olma aranırken bazılarında hemşire ve sağlık memuru olmanın yanında diğer sağlık meslek üyelerinin de (%24,8) başvurabileceği belirtilmiştir. İlanların %80,8’inde eğitim, %41,2’sinde deneyim ölçütü aranmamaktadır. İlanların %61,7’sinde iş tanımı bulunmakla birlikte, bunların %81,9’unda verilen bilgiler “iş tanımı” olarak değerlendirilemeyecek niteliktedir.
SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; hemşire iş ilanlarının, iş tanımı ve aranan nitelikler açısından yetersiz olduğu, hemşire ihtiyacı nedeni ile eğitim ve deneyimin önemsenmediği, hemşirelik işi yapmaları için diğer meslek üyelerinin de arandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş ilanı, istihdam alanları, insan kaynakları web siteleri


An Evaluation Of Job Advertisements For Nurses On Human Resources Websites

Feride Eşkin Bacaksız1, Betül Sönmez2
1Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Administration, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Nursing Services Department, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: It is often stated that there is a shortage of nurses in Turkey, but there is no data relating to how nurses are employed or the quality and number of nurses that are needed.This study was performed in order to identify the areas of business where nurses are needed the most and assess the required qualifications through an analysis of job advertisements in Turkey.
METHODS: This is a descriptive and cross-sectional study. Advertisements published on three widely known job search engines in Turkey on 24 September 2013 were scanned using the keyword “nurse”. The data gained from 750 advertisements was then grouped and analyzed. The evaluation of the data was carried out through the use of descriptive and comparative analysis via SPSS 21.00 software.
RESULTS: In the majority of the advertisements, nurses are wanted for hospitals (66.4%) and inpatient services (41.4%), as a full-time (98.5%). Whilst no vocational criteria was mentioned in 4.1% of the advertisements, some of them stated that nurses/health officers (70.7), and other health professions (24.8%) were wanted. Many advertisements did not state a minimum level of education (80.8%) and experience (41.2%). However, most of them did include a job description (61.7%), and the information given in as many as 81.9% of these ads was sufficient to be treated as a “job description”.
CONCLUSION: According to the results, it is evident that the content of job advertisements are lacking in certain areas, specifically in terms of detailed job descriptions and necessary qualifications. Education and experience are not considered too important due to the shortage of nurses, and other members of the profession are employed in place of professional nurses.

Keywords: Nurse, job advertisement, employment areas, human resources websites


Feride Eşkin Bacaksız, Betül Sönmez. An Evaluation Of Job Advertisements For Nurses On Human Resources Websites. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 112-122

Sorumlu Yazar: Betül Sönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale